Dagens bild 30 mars 2017

Rekommenderar denna film om forskningen på Grönland. På bilden ser du Professor Jørgen Peder Steffensen. Du kan läsa mer om honom här: http://www.nbi.ku.dk/english/namely_names/2016/joergen-peder-steffensen-appointed-professor-of-glaciology/

Bla sägs det följande om honom och hans forskning,“The ice core from the NordGRIP drilling is the most important core in Greenland, because there we got not only climate data for the entire ice age, but also for the previous interglacial period, the Eemian,” explains Jørgen Peder Steffensen.

Purely scientifically, he has co-authored approximately 90 articles and was the first author of a handful. In particular, he works with the dust and chemistry in the ice cores and the stratigraphic analysis of the cores, which leads to precise dating and he is one of the most cited authors in geophysics in Denmark.

For Professor Jørgen Peder Steffensen, the interest in history includes Denmark’s history, world history and the Earth’s climate history”.

Han står tillsammans med sin fru, också professor, i spetsen för ett av världens främsta geofysiska forskningsprojekt, isborrningarna på Grönland.

På bilden så visar han vad Grönlandsisen berättar om forntida temperaturer. Den kallaste perioden på de senaste 10 000 åren var omkring 1875 och det är denna tid som vi jämför med. Det var slutet på den lilla istiden vilket gör det så svårt att säga om den senaste uppvärmningen är naturlig eller orsakad av människan.

Våra media skriver aldrig om denne forskare! Här är länken till filmen https://vimeo.com/14366077

När du ändå är igång kanske denna video även kan intressera dig. Om medias alarmistiska inriktning.

https://vimeo.com/14383566  Media har en stor skuld i denna uppjagade syn på framtiden.

John Christy, professor och ansvarig för satellitmätning av jordens temperatur vilket sker från en NASA-satellit.