Dagens bild 21 mars 2017

Syrakastande män är vanligast idag. Mest vanligt i södra Asien som Pakistan, Indien och Bangladesh. Som du ser av bilden är det ett hemskt resultat. Män som kastar på kvinnor när de nekas äktenskap, sex eller pengar.

Men hur började detta? Svavelsyra började att tillverkas i England omkring 1740 och det dröjde inte länge därefter innan människor började använda detta i våldsbrott att kasta på . Omkring 1830 hade det blivit så vanligt säger en källa att det kallades en fläck på den nationella karaktären.
Se
denna sida  

Svartsjuka män kastade det på sina fruar och besvikna kvinnor kastade det på älskare som inte tog sitt ansvar och genom att kasta syra på en annan person gjorde man honom eller henne mindre attraktiv.

Följande kan vi läsa: ”In addition to being favored as a weapon in labor clashes, sulfuric acid was a common weapon in domestic disputes. For instance, in 1865, the New York Times reported that a jealous husband was arrested for disfiguring his wife with acid after threatening to “spoil her figure.” In other 19th- and early 20th-century cases, women threw acid on the men who impregnated them outside of marriage, on former lovers who spurned them, or on their husbands’ mistresses. Throwing vitriol was a way not only of causing someone immense pain, but also of rendering him or her unattractive, which goes partway toward explaining its use in sexually charged disputes. (A strong base, such as lye, can also blind and disfigure a victim.)

Acid fell (mostly) out of favor as a weapon of domestic assault in the United States and Western Europe by the mid-20th century, thanks both to better regulation of potentially dangerous chemicals and to women’s increasing economic autonomy. But throwing acid gained prevalence in other parts of the world in the late 20th and early 21st century. In particular, reports of acid violence have increased since the 1960s in South Asia, Southeast Asia, Sub-Saharan Africa, and Latin America.

I USA och Europa minskade detta radikalt i mitten av 1900-talet mest beroende på bättre kontroll av starka syror. Men samtidigt ökade detta i utvecklingsländerna och kanske värst i Sydasien.

Trots ökade straff ökar detta problem i Indien och det är mest kvinnor som drabbas. Se http://www.dw.com/en/why-acid-attacks-are-on-the-rise-in-india/a-19313750

Det ökar även i Pakistan: Se
http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/acid-attacks-rise-pakistan-women-5580535 

Med invandringen från dessa länder kommer nu detta våld tillbaka till Europa. Se http://pamelageller.com/2017/03/acid-attacks-london.html/

Hur spritt det är i vår värld kan du se från följande artikel:  https://www.ukessays.com/essays/criminology/the-history-of-acid-throwing-criminology-essay.php  

Det ökar i hela världen.
http://www.newstatesman.com/2014/03/losing-and-saving-face

Det behövs bättre kontroll av dessa starka syror som är viktiga industrikemikalier.