Dagens bild 9 februari 2017

Några glada elever i salen med ett energiprojekt. Vad finns då inne i lådan?

Första omgången:

Undersökningen gäller människan som element.

Fyra omgångar med elever var inne i lådan. Temperaturen steg till 30 grader och eleverna mätte tiden för detta. Volym för luft och elever mättes. Volymen för elever erhölls genom vikten. 62 kg lika med 62 liter. I nästa vecka ska eleverna få göra färdigt beräkningarna.

Sista omgången hade störst människovolym.