Dagens bild 8 februari 2017

Detta är en sak som alla som är intresserade av islam bör känna till, Ammandokumentet som har skrivits under av muslimska lärde från hela världen. Se http://ammanmessage.com/

Detta har bland annat skapats för att ta bort beskyllningarna mellan vissa islamska grupper om att vissa muslimer ska vara avfällingar.

Frågan ställs ”Vem är muslim?”.

Svaret är att förutom tron på Allah, Muhammed och trons fem pelare ska man följa någon av de åtta lagskolorna.

(1) Whosoever is an adherent to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi`i and Hanbali), the two Shi’i schools of Islamic jurisprudence (Ja`fari and Zaydi), the Ibadi school of Islamic jurisprudence and the Thahiri school of Islamic jurisprudence, is a Muslim.

Är du muslim kan du inte komma ifrån Sharialagen för den bygger på koranen och sunna.

Under Meckatiden var islam bara det vi kallar religion. Vem är gud, till vem ska man be, hur ska man be, vad händer efter döden osv.

Men under Medinatiden utvecklades islam till ett samhällssystem. Det uppenbarades fler suror med lagtexter och dessa lagtexter som finns insprängda i Medinasurorna sammanställdes till det vi idag kallar sharialagen.

Det var på samma sätt med den primitiva judendomen, förutom en religion var det också ett samhällssystem med lagar för hur folket skulle styras och hur människorna skulle bete sig i olika situationer.

Detta har många svårt att fatta idag. Islam är ett samhällssystem/samhällsordning som muslimerna anser stå över alla nationalstater! Sharia, guds lag står högre än människors lagar ex Sveriges rikes lag.

I Sverige har vi religionsfrihet vilket inte innebär att alla förmedeltida lagar inom islam ska fridlysas. Men vissa personer/jurister tolkar det så.

Vi har inte frihet att upprätta andra samhällssystem inom landet. Detta är viktigt att förstå.

Men muslimska ledare vill gärna ha ett muslimskt civilsamhälle kan vi läsa på vissa muslimska siter.

Behövs det då verkligen en lag om religionsfrihet?

Några tankar angående ideologi och religion först. Jag ser båda som idésamlingar och skillnaden är att i en religion påstår man att alla grundläggande idéer kommer från ett utomjordiskt väsen till skillnad en ideologi där man kan visa att det kommer från människor och man kan namnge dessa. När dessa idéer har kommit från ett utomjordiskt väsen som är så mycket mäktigare än mig måste ”jag” följa dem in i minsta detalj för detta utomjordiska väsen ser ju mig hela tiden. Genom att förklara något vara religion så kan man få människorna att mera noggrant följa denna idésamlings alla ideér. Och så har man ju skuldbegreppet att styra människor med vilket används flitigt inom religionen.

Med åtminstone vissa ideologier kan man var lite pragmatisk, kompromissa utan att behöva känna skuld. Kan man vara pragmatisk med PK-ismen? Kan man inte det så närmar man sig religionen. I vissa ideologier uppvisar man ett religiöst beteende. Veganer har ofta ett religiöst förhållningssätt och här yttrar sig det religiösa förhållningssättet mycket tydligt. Kollar noggrant på innehållsförteckningen så att det inte finns spår av minsta djurprodukt. Inget pragmatiskt när det gäller maten.

Behöver vi då en lag om religionsfrihet? Vi har ju yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Vi tycks klara oss bra utan en lag om ideologifrihet. Diskutera gärna frågan någon gång om vi verkligen behöver en lag om religionsfrihet. Att vi har en sådan lag får väl ses som en historisk artefakt när vissa religioner tidigare var förbjudna och sedan blev tillåtna.

Varför är det då så viktigt att garantera just religionsfrihet? Är det för att det finns så många knepiga idéer i religioner, i dessa idésamlingar? Genom denna lag och DO skyddas och fridlyses vissa avvikande beteenden vilka är störande för andra. Westerholm på www.ledarsidorna.se har ju tagit upp detta i samband med hygienföreskrifter på Karolinska. Här finns det ju ett missbruk av denna lag om religionsfrihet. Denna lag innebär ju också i förlängningen frihet från religion och bör det då inte också innebära frihet från att behöva utsättas för dessa förmedeltida regler och förhållningssätt.

Med hjälp av denna lag och DO blir Karolinska tvungen att ta hänsyn till förmedeltida lagar/regler istället för att formulera regler som ska garantera minsta möjliga smittspridning utan hänsyn till kulturella/religiösa uppfattningar. Se https://ledarsidorna.se/2016/12/islam-oviljan-och-oformagan-att-underordna-sig/

Sprid gärna denna viktiga punkt att islam är ett samhällssystem inte bara en religion!