Dagens bild 3 mars 2017

En mycket intressant kurva.

Det har gjorts ett par nya borrningar i sedimenten norr om Berings sund. Genom dessa borrningar i sedimenten kan man dra slutsatser om Arktisisens utbredning upp till 10000 år tillbaka. Under en stor del av denna tid var Arktis mer eller mindre isfritt på sommaren. Följ de båda kurvorna bakåt i tiden så inser du att alla skriverier idag om en minskande Arktisis bara är tjafs. Liknade undersökningar har gjorts på andra ställen runt Arktis med liknande resultat.

Man frågar sin hur länge ska journalister hålla på och skriva om en minskande Arktisis utan att man sätter in det i ett större perspektiv. Isbjörnarna mår prima och förökar sig för fullt. Det är självklart att det är variationer i klimatet och nu så jämför man med den kallaste tiden på de senaste 8000 åren. Tur att vi har haft en viss uppvärmning sedan slutet av 1800-talet.

Denna artikel är producerad in Journal of Quaternary Science 2017.
Färskaste undersökningarna alltså.