Dagens bild 27 februari 2017

Sveriges del av världens befolkning är 0,14 % men Sveriges del av världsekonomin är o,67 %. Det som förvånar mig är att det fortfarande är så stort gap mellan USA och Kina.

Källa http://www.visualcapitalist.com/74-trillion-global-economy-one-chart/