Dagens bild 23 februari 2017

Låna till flyktingmottagande

Partiet ska nu ta fram ett så kallat ”handlingsprogram mot faktaresistens” i tre delar: Bättre utbildning, speciellt i skolorna, säkra fri journalistik i hela Sverige och att myndigheter ska bli ännu bättre på att sprida fakta.

– Vi har yttrandefrihet i Sverige och det ska man alltid slå vakt om. Det här handlar om att människor ska ha förmågan att värdera olika informationskällor och kunna ta ställning. En del i yttrandefriheten är också att få sprida falska nyheter, men vår förmåga att hantera det behöver öka, säger Magdalena Andersson.

Ett exempel på falska nyheter som hon själv stött på handlar om pengar som staten lägger på flyktingmottagande.

Måste kunna sortera information

– Vi hade överskott i statsfinanserna både 2015 och 2016. Det är inte något som jag hittat på utan är fakta från myndigheter som Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Riksgälden men även Riksbanken. Så möter jag ändå människor som säger ”det är väl bra men vi lånar ju till flyktingmottagandet”. Nej, det gör vi inte.

Kommentar: Sverige går bra ändå minskar inte statsskulden nämnvärt. Kommunernas skulder ökar mer och mer. Privatskulderna ökar. Sambandet är mer komplext men visst kostar flyktingmottagandet pengar. Varifrån kommer då dessa? Det borde Magdalena kunna förklara. Om Magdalena förklarade detta behövde vi inte ha dessa rykten. I skolorna sparar vi så mycket vi kan. Som hon säger enligt artikeln ”myndigheterna kunde bli bättre på att sprida fakta” det ser jag framemot.

Läsarna kommer kanske ihåg rekorduttaget av pengar från SJ 1,5 miljarder som behövdes för framtida investeringar.

Statliga Akademiska Hus, Sveriges största fastighetsbolag, ska dela ut 6,5 miljarder kronor till ägaren. Utdelningen möjliggörs genom att regeringen beordrat en uppskrivning på fem miljarder kronor av fastigheternas värde”. Detta skriver DN.

Regeringen behöver låna för att klara flyktingkrisen

Publicerad 2015-10-22 DN regeringen-behover-lana-for-att-klara-flyktingkrisen

Regeringen kommer att behöva låna pengar för att hantera den pågående flyktingkrisen. Dessutom väntar besparingar på både sjukförsäkringen och på biståndet, meddelar finansminister Magdalena Andersson.

Migrationsverket räknar med att myndigheten behöver 29 miljarder kronor extra nästa år för att klara av flyktingmottagandet. Enligt finansminister Magdalena Andersson innebär det att regeringen både behöver låna och spara för att klara av kostnaderna. Kostnadsökningen kommer att få en tydlig påverkan på de offentliga finanserna.

http://www.di.se/artiklar/2015/9/16/sverige-i-lanetoppen/

Privatskulderna ökar då konkurrensen om bostäderna ökar. Befolkningsökningen drivs av ”flyktinginvandringen”. Dessa måste ha bostäder. Konkurrensen om villor ökar då människor utifrån i större utsträckning bor i flerfamiljshus/hyreshus och svenskar vill hellre bo i villaområden. Ibland köper kommuner in villor till immigranter.

https://www.youtube.com/watch?v=2Fpgs41ja40

Nedan ser du prisutvecklingen rensad för inflation för villor. Vi har en rejäl prisökning på 2000-talet samtidigt som den invandringsdrivna befolkningsökningen sätter fart.

Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2017/vecka05/db17jan30.htm
Angående detta med falska nyheter.

Läs vidare http://cornucopia.cornubot.se/2014/10/ny-rapport-sverige-mest-skuldsatta.html

Sverige har blivit en låneekonomi. Affärsbankerna har mer och mer blivit bolåneinstitut. Allt svårare att få bostäder i storstadsregionerna för dem som inga pengar har.