Dagens bild 21 februari 2017

Ett ansikte för globaliseringen – George Soros

George Soros 87 år gammal som säger sig stödja demokratier runt om i världen men som gärna spekulerar emot dessa och vill tjäna pengar på dessa även om det betyder att tusentals människor förlorar sina arbeten.

”George Soros har byggt upp sin förmögenhet främst genom valutaspekulation. Han blev känd för den svenska allmänheten när han 1992 spekulerade i att den svenska kronan var övervärderad, något som slutade i en för Sverige svår finanskris och fick Soros förmögenhet att växa.” https://www.svd.se/soros-lyckas-inte-rentva-sitt-namn

Vi saxar från Peter Krabbe om en sammanfattning om George Soros (rubriker tillagda) https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/ https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/18/2030-agenda-och-maktens-man-kanske-hanger-det-ihop-sa-har-del-2/

Syn på sig själv

En centralfigur i vår nuvarande värld är George Soros, dels för att han ser sig själv som en världens Messias, dels för att han faktiskt är världens rikaste man, med en personlig förmögenhet som uppgår till 13 miljarder dollar kombinerat med ytterligare 25 miljarder dollar genom de tillgångar som styrs av hans företag Soros Fund Management. Sammanlagt cirka 310 miljarder kronor, ingen dålig handkassa för en inbillad världsförbättrare. Bedömare anser att Soros är den nu levande person som påverkar politik och kultur i Amerika (och västvärlden i sin helhet) mer än någon annan person. Soros är central i Bilderberggruppen och därmed också i FN:s 2030 Agenda. Jag skall i ett par inlägg förklara varför. Som källa har vi den konservativa nätsajten discoverthenetworks, som ger oss Soros biografi och detaljer från verksamheten. Den som orkar läsa de 40 sidorna kan gå direkt dit, stanna annars här.

Uppväxt

Soros föddes i Ungern 1930 under namnet Schwartz och som sekulär jude. Fadern Tividar var redan då en globalist och bl.a. upphovsman till det som han trodde skulle bli det nya internationella språket Esperanto, något som vi idag kan se blev ett fiasko. Det nya namnet Soros betyder på esperanto ”den som kommer att bli högtflygande”. I en intervju i The Independant 1993 berättade Soros att han såg sig själv som ” some kind of God, the creator of everything”. 1947 flyttade familjen till London efter att ha överlevt andra världskriget med hjälp av falska papper. 1952 arbetade Soros i London som finansmäklare efter avslutad ekonomutbildning och hamnade några år senare på Wall Street, som skulle bli hans framtida spelplan. 1973 bildades Soros Fund Management, som redan 1985 hade ett värde motsvarande en miljard dollar.

Hans engagemang

Men pengar skall användas. I detta syfte grundade Soros 1984 Open Society Institute (OSI), som idag är aktivt i mer än 70 länder. Organisationen sponsrade flera vänsterradikala organisationer i USA, som American Civil Liberties Union och Human Rights Watch i syfte att bekämpa rasdiskriminering och övergrepp mot illegala invandrare. OSI förfogar idag över närmare 2 miljarder dollar, som ekonomiskt stödjer hundratals organisationer med migration och hjälpverksamhet inom ramen för civilsamhället på agendan. Denna filantropiska verksamhet omspänner hela världen och omfattar såväl organisationer som Amnesty och FN Foundation, d.v.s. direkta bidrag till FN. Soros har en direkt påverkan på migrationen genom att finansiera många av de organisationer som arbetar inom den frivilliga sektorn, när Ungern stängde sina gränser för invandrare nyligen obstruerades detta i hög grad av frivilligorganisationer finansierade av Soros. Soros har också fått kritik för att ha organiserat utdelandet av en handbok till migranter, ”The Rough Guide”, med instruktioner och kontaktadresser för att lättare ta sig igenom de nationella barriärerna. Utdelningen sker genom gruppen W2EU eller ”Welcome to Europé”.

Påverkan på den amerikanska politiken

Vid sidan om sitt arbete med att få sin förmögenhet att växa och att spendera resultatet på filantropiska verksamheter är Soros en stormakt inom politiken. I USA anses det demokratiska partiet vara helt styrt av Soros, som med sina ekonomiska bidrag och lobbyorganisationer i praktiken står för valet av presidentkandidat. Utöver de 5 miljarder dollar som Soros spenderat på vänsterorganisationerna ovan har rundliga kampanjbidrag kommit demokratiska politiker till del, särskilt anmärkningsvärt Bill och Hillary Clinton, Al Gore och Barack Obama. Soros kommenterade förhållandet till Clinton med ” We actually work together as a team”.  I syfte att kunna påverka presidentvalet inom lagens ram bildade Soros 2003 527 organisationer eller kommittéer som utåt sett var neutrala, men i verkligheten lobbade för demokraternas presidentkandidat. De kunde bestå av advokater, mediasammanslutningar etc. med stor påverkan på samhället. Rörelsen fick i USA öknamnet The Shadow Party, Skuggpartiet.

Spekulationer i Ryssland

Problem uppstod när Soros skulle verkställa en plan att genom ekonomiska manipulationer sätta Ryssland i sådana svårigheter att en USA-styrd marionett skulle kunna tillsättas istället för Jeltsin, men den nytillträdde Putin redde upp situationen med stora ekonomiska förluster som följd för Ryssland. Kongressens undersökningskommité kallade affären ”one of the greatest social robberies in human history”.

Den konservative presidenten George W Bush blev en nagel i ögat på Soros. Efter katastrofen 9/11 2001 hävdade Soros att terrorismens rötter var fattigdom och okunskap, att en växande olikhet mellan fattiga och rika krävde beslutsamma handlingar i en global skala. Istället kastade Bush in landet i Irakkriget för att rensa upp med militärmakt. Soros hade året innan publicerat sin bok ”Reforming Global Capitalism”.

Soros tog med hjälp av sina ekonomiska tillgångar aktiv roll i ett flertal konflikter, även utanför USA. Under Jugoslavienkrisen på 90-talet sponsrade Soros motståndarsidan mot Milosevic med 100 miljoner dollar och under revolutionen i Georgien avsattes Schevardnadze med hjälp av 42 miljoner dollar. Även Ukrainakrisen och upproret i Kirgizistan fick vederbörliga penningbidrag.

Presidentmakare

På hemmafronten kunde Soros glädja sig åt att hans kampanjbidrag starkt bidrog till att återinsätta en demokratisk president genom Barack Obama, som praktiskt taget annonserade ut sin kandidatur på väg ut från Soros kontor. Efter avslutade ämbetsperioder väntar nu Hillary Clinton på samma förmåner, vilket lär göra det svårt för republikanernas motkandidat. (Detta skrevs innan Trump blev president.)

En motsägelsefull personlighet

Ytligt sett verkar Soros vara en människa som styrs av inbördes helt motstridiga ideologier. Hur skall man förklara denna mänskliga gåta? Å en sidan har vi en extrem kapitalist som ökar på sin förmögenhet i snabb takt genom transaktioner i global skala som får världen att skälva, aktioner mot nationella valutor som så när får länder att kollapsa och regeringar att falla, spekulationer mot korrumperade stater och direkta investeringar i krigssituationer för att avgöra vem som skall stå som segrare i konflikterna. Ofta med hjälp av den grövsta formen av bestickning, kapitalets främsta vapen. Å andra sidan har vi en filantrop som predikar fred på jorden och utrotande av fattigdomen, fri migration och till och med utrotandet av den kapitalism som han själv är den främsta företrädaren för.

Förespråkar stor invandring till Europa

Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. Dessa bör fördelas ”rättvist” över Europa så att den ekonomiska bördan blir delad mellan staterna. Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till det första årets 150 miljarder läggs varje år ytterligare 150 miljarder för varje nytt år – under överskådlig tid. Som tidsbegrepp kan vi möjligen använda Agendans 15 år, vi får då ett behov om 2.250 miljarder för perioden. Till detta kommer att kostnaden för att ta emot invandrare i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa på grund av våra standardkrav och bidragsnivåer. Finansieringen föreslår Soros skall ske genom att nationerna eller EU ger ut statsobligationer, d.v.s. lånar upp kapitalet och därmed ökar sin utlandsskuld. Eftersom den upplåningen bara kan komma från familjerna ovan skall vi titta närmare på detta förhållande nedan, detta är själva motivet för Soros intresse i migrationen. Soros betonar att migranterna skall placeras där de själva vill bo för att man skall få en fredlig lösning. Eftersom detta är en utopi kan vi här se ett undergångsscenario för Europa. Vill exempelvis engelsmännen att London skall ha en muslimsk befolkning som uppgår till 95 % och med införd sharialag? Knappast. I Soros värld finns nämligen inga problem skapade av religiösa motsättningar – islam är väl som alla andra religioner? Eller?

EU ska ta det stora ekonomiska ansvaret för flyktingar i Mellanöstern

Som andra punkt föreslår Soros att EU skall finansiera flyktinglägren i Libanon, Jordanien och Turkiet för att de 4 miljoner flyktingar som redan finns där skall få en dräglig tillvaro. Soros beräknar kostnaden för detta till 200 miljarder årligen, eller ytterligare 3.000 miljarder till notan ovan. Utöver detta behövs 100 miljarder årligen för att lösa situationen i EU:s randstater.

För det tredje vill Soros ha ett enda och gemensamt Invandrarverk för hela EU för att få en enhetlig asylpolitik och en harmonisering av bidragsnivåer och arbetsrätt. Vi kan alltså lägga ner vårt Invandrarverk och fokusera på att ta hand om dem som Bryssel skickar hit. Tanken är naturligtvis ett federalt Europa utan gränser som i förlängningen skall växa till den globala federationen.

Enklare vägar för invandrare till Europa

Den fjärde punkten i Soros plan går ut på att skapa säkra invandringsvägar för migranterna till Europa. Med legaliserad invandring slipper man exempelvis olyckstillbuden på Medelhavet. En spindel i nätet skall då Turkiet vara, varifrån migranterna skall samlas upp och föras vidare. Denna diskussion pågår just nu genom att EU förhandlar med Turkiet om mellanläger på turkisk mark som skall finansieras av EU. Som motprestation vill Turkiet ha en snabb anslutning till EU. Om Turkiet får status av EU-land finns ju dessa migranter redan i Europa och kan fördelas över medlemsländerna enligt den uppgjorda planen. För Sverige återstår bara att låna upp pengarna, låta Soros sätta räntan och sätta igång med utbyggnaden av samhällsservice och bostadsbyggande, vilket i sin tur kräver ännu mer upplåning. Enkelt? Vi bör då räkna med c:a 3 miljoner invandrade migranter till Sverige eller det som var Sverige under Agenda-perioden, varav 80 % kommer att vara muslimer.

Globalismen

Soros femte punkt är helt enkelt att applicera detta förträffliga omhändertagande av migranter på resten av världen, regelverket skall bli globalt och gälla universellt.

Den sjätte och sista punkten i programmet innebär att civilsamhället med organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. skall engageras med frivilliginsatser och insamlingar för att minska kostnaderna och garantera att den ideologiska fanan hålls högt i processen. Detta har redan genomförts i Sverige genom den Nationella kommitté som skall bildas efter 2030 Agenda, en kommitté som baseras på CONCORD-gruppen i Sverige kombinerat med globala företagsintressen som kan se migrationen som ett nytt sätt att tjäna pengar, exempelvis IKEA, H&M, Hamburgerkedjor m.fl. Privata byggbolag lär också ha intresse av att ansluta sig liksom våra globala arkitektkontor.

Kontakten med media

Detta budskap manglas nu ut genom Soros-kontrollerade Project Syndicate, en mediaorganisation som förmedlar färdiggranskade nyheter till hela världen. Organisationen täcker genom The World’s Opinion Page 468 nyhetsmedia i 153 länder, i Sverige Bonnierkoncernen med Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Om Soros får bestämma har vi snart det globala världsstyret genomfört, om inte genom sittande regeringar så genom styrningen av världsekonomin och mediakanalerna. Soros inbrytning i Ryssland misslyckades genom Putins uppdykande på scenen och Kina lär vänta på sig, men riktningen är redan utstakad.

Soros förebild

Låt oss avsluta med en historisk återblick. Det är ingen tvekan om att Soros ambitioner har sin förebild i renässansens Europa, där familjen Medici blev en avgörande maktfaktor under flera hundra år. Från att ha varit en textilhandlarfamilj i Florens byggde man snabbt upp en enorm förmögenhet genom sin bankverksamhet. Under 1400- och 1500-talen var det inte mycket i Europa som kunde ske utan familjen Medicis finansiering. Genom att låna ut pengar till nationerna för krigföring stärkte man sin egen maktposition och fick direktinflytande i ett stort antal europeiska stater. Man ingick allianser med kungahusen och tillskansade sig den viktiga påvestolen. Samtidigt blev man i kraft av sin växande förmögenhet stora filantroper och möjliggjorde en kulturell utveckling utan motstycke genom att sponsra storheter som Leonardo da Vinci, Botticelli och Michelangelo.

Peter Krabbe

Några ytterligare röster om denne finansman:


http://www.newsofinterest.tv/politics/book_summaries/daisnaid/daisnaid_soros.php

http://humanevents.com/2011/04/02/top-10-reasons-george-soros-is-dangerous/

Human Events

Readers, in an online poll, recently voted billionaire financier George Soros “the single most destructive leftist demagogue in the country.