Dagens bild 30 januari 2017

Johan Gutenbergs tryckpress och Martin Luthers bibel tryckt på Gutenbergs press.

Idag finns det stora likheter med 1400-talet. Tekniken med tryckpressen var ny och nu kunde man lätt framställa böcker, pamfletter och trycksaker. Överheten, den katolska kyrkan var mycket nöjd, fina biblar kunde framställas på mycket kortare tid och kostnaden sjönk. Andra böcker om den kristna läran kunde också framställas.

Guldsmeden Gutenberg gjorde det skrivna ordet till var mans egendom. Hans press kunde på kort tid trycka en bok som det tidigare tagit månader att kopiera för hand. Nu kunde Vatikanens motståndare blixtsnabbt sprida sitt budskap och det fick effekt. Kyrkan och Europa delades. Men sen kom Martin Luther och Gutenbergs boktryckarmetod hjälpte honom att sprida sina tankar genom att sälja sina böcker till mängder av européer. Uppfinningen blev en kamp mellan yttrandefriheten och kyrkomakten. Han lyckades få till en reformation där katolska kyrkans makt bröts och den evangelisk-lutherska tron bildades. Det var stora saker som hände och det blev mer frihet till folken.

”Under en stor marknad i Frankfurt i början av 1455 mötte de tryckta böckerna för första gången en bredare publik. Rader av likadana biblar låg till försäljning på bordet.. Det var en häpnadsväckande syn för marknadsbesökarna som ärevördigt betraktade de vackra böckerna.

Därefter gick det fort framåt. Ryktet om Gutenbergs revolutionerande boktryckarkonst spred sig som en löpeld genom Europa. Den 12 mars 1455 skrev prästen Enea Silvio Piccolomini – som senare blev påve Pius II – ett brev till sin överordnade, kardinal Juan de Carvajal:

”Inget av det som sagts om den vidunderlige man som presenterade sina böcker i Frankfurt, är lögn. Hans böcker är skrivna med oerhört eleganta och korrekta bokstäver, utan några fel. Ers Höghet kommer att kunna läsa dem utan glasögon.”

Om Piccolomini vetat vad Gutenbergs uppfinning skulle leda till hade han knappast berömt honom så.”

Prästernas makt minskade då folk kunde läsa bibeln själva. Läs mer om Gutenberg

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529434-l_3-k_kp3aexempelutdragtexth--fte.pdf

Vad är då likheten med idag? Internet som prisats mycket av de makthavande och eliten i samhället börjar oroas av att allt fler människor skriver på hemsidor och bloggar och ifrågasätter vad överheten säger och tycker och idag när de stora tidningarna, MSM (Main Stream Media) har mer eller mindre sammansmält med makten och för deras talan och då de granskar mer de politiska strömningarna som utmanar makten än makten själv se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka39/db14sep26.htm

Alltfler journalister har en politisk agenda som ligger till vänster, partier till vänster behandlades mindre kritiskt. Man granskade exempelvis inte miljöpartiet ordentligt förrän det upptäcktes helt plötsligt att det var infiltrerat av islamister. Då började det granskas mer.

Nu har men börjat tala om falska nyheter och varna för enskilda bloggare även i västvärlden. I mer totalitära länder ogillas friheten på internet. I exempelvis de arabiska länder förbjöd man Gutenbergs tryckpressar och koranen trycktes först i Italien år 1530 i Venedig. På sjuttonhundratalet blev det tillåtet med arabiska tryckpressar. På samma sätt idag så gillar man inte kritiska bloggare i muslimska länder, dessa personer lever ett farligt liv där.

Att läsa vidare http://www.kb.se/dokument/Om/projekt/open_access/2011/Linde%20Vetenskaplig%20kommunikation%20-%20uppdaterad.pdf

Vad som från början hälsades med värme av de styrande både på 1400- och 1500-talet liksom idag med internet har gjort de ännu lättare att ifrågasätta de styrande. Detta gillas inte av vårt samhälles elit.

Vem är den främste att granska makten i vårt land idag? Inte någon journalist på MSM utan kanske Johan Westerholm på Ledarsidorna.se

Två lektioner om falska nyheter och källkritik med ”Arga blatten”

https://www.youtube.com/watch?v=P6VRPhpI5j8

https://www.youtube.com/watch?v=JlakwT8DghQ