Dagens bild 26 januari 2017

Trend in Total Sea Level from Altimetry

Havsnivåhöjning i världens stora hav. Varför är den så ojämnt fördelad? På bilden visas den absoluta höjningen inte den relativa i förhållande till land. De största höjningarna finns öster om Filippinerna och nordöst om Nya Guinea. Det är något jag skulle vilja ha svar på.