Dagens bild 24 januari 2017


Återigen kan vi påpeka att vi är det stora undantaget. Fler och fler snöstormar i USA. DJF = December, Januari och Februari.

PÅ Grönland fortsätter isbildningen mer än någonsin. Men med tanke på att glaciärer kalvar, isberg flyter ut så förloras totalt ungefär 200 miljarder ton is varje år 200 Giga ton. Grönland minskar alltså totalt just nu.

Vi räknar lite på detta.

Totalt på Grönland finns det 2.5 miljoner Gton is.

Sammanlagd minskning per år blir ca 200 Gt och i % per år blir det:

200/2500000 = 0,00008 = 0,008 % minskning per år

För att 1 % av Grönlands is ska smälta med tanke på nuvarande takt krävs det att det smälter lika mycket under 125 år. För att all is ska smälta i nuvarande takt behövs en tid på 125 x 100 = 12500 år.

Inom denna tidsrymd har säkert en ny istid börjat.

Under den förra interglacialen/mellanistiden som var ett par grader varmare så smälte inte hela Grönlandsisen bort. Titta på det sista diagrammet.