Dagens bild 13 januari 2017

Ett skärmklipp från Aftonbladet och artikeln handlar om falska nyheter. Ryssland sprider falska nyheter sägs det. Lika mycket sprids från andra sidan om att Ryssland skulle hota Sverige och därför borde vi gå med i Nato. Falska nyheter är vanliga i sådana sammanhang. Vi minns väl alla de amerikanska falska nyheterna om att Irak hade massförstörelsevapen och givetvis har vi Bagdad Bob som var mästare på detta. Vilka är de största spridarna av falska nyheter?

http://erixon.com/blogg/2017/01/varsta-spridarna-av-falska-nyheter-cnn-tt-med-flera/ Han pekar ut CNN i USA och TT i Sverige.

Dick Ericsson skriver om Ryssland och Trump ”Det är urtypen av falska nyheter. Påhitt som har politiska avsikter att påverka opinionen. Anklagelserna har varit kända sedan länge, just som falska och ogrundade uppgifter. Vänstertidningen New York Times, som var en av Hillary Clintons största supportrar, påpekar att det är påhitt.”

Men häromdagen fastnade jag för en annan falsk nyhet i Aftonbladet av Eva Franchell. I en artikel skriver hon om energibehovet ”Kärnkraften blir kvar ett tag, ingen hade väl trott något annat. Men ett minskat beroende av kärnkraft och fossila bränslen ökar vår trygghet. Den förnybara energin växer snabbt, sol och vind är i dag de billigaste energislagen i världen. Målsättningen är också att Sverige ska vara helt förnybart år 2040. Det tar tid, men det ger oss hopp och självklart vill vi att statsmakterna ska skydda vårt klimatsmarta elnät.

Det handlar bara om hur vi beskriver vår infrastruktur. Är den något som kan krossas av spioner eller något som vi bygger tillsammans och som därför måste skyddas av samhället?

Det är när vi ser det goda i samhället som försvarsviljan växer. Ylletröjorna i Sälen ska inte skrämma oss. Vi behöver mer framtidstro och mindre testosteron i debatten.” Ylletröjorna i Sälen är väl försvarskonferensen som har varit där.

Men hur är det då med de olika energislagen? Vilka är de billigaste? Är det verkligen sol och vind?

Vindkraftsportalen som förespråkar vindkraft säger:

Jämförelse nybyggda anläggningar år 2007 (per KWh, utan stöd):

http://www.vindkraftsportalen.se/myter-om-vindkraft/vindkraft-ar-den-dyraste-formen-av-elproduktion/ Publicerad 2010

Vattenkraft

25 - 43

Vindkraft

43 - 80

Kärnkraft

50

Biokraftvärme

67 – 89

Kolkraft med koldioxidavskiljning

72 – 87

Priset är i ören. Kolkraften innefattar den dyra avskiljningen av CO2 och att denna förs ned i marken.
Detta var från en sida som förespråkar vindkraft. Vi jämför med en sida som förespråkar kärnkraft.

Källa: http://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/elproduktionskostnader-fakta47.pdf

Enligt denna är vattenkraftverket billigast för att producera el. priserna är från 2010. Det gäller i Sverige.

Varför är det mycket högre pris i det första fallet? Jo det har bland annat lagts en fastighetsskatt på vattenkraftverken.

Med skatter och subventioner kan man göra vilket som helst billigast eller dyrast.

Sveriges totala elproduktion fördelat på energislag, 2015, TWh. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/

Är solkraft billigast i vår värld? Detta säger ju Eva Franchell.

När man granskar det är det fråga om ett önsketänkande.

Världens elproduktion, de fossila bränslena är totalt dominerande. Från 1990 (62 %) till 2012 (68 %) ökade de fossila bränslenas andel. Om solkraft var billigast borde det öka mer. Se diagram nedan.

Olika typer av solkraft tillsammans med havsbaserad vindkraft är dyrast. I diagrammet ovan är både byggkostnader och produktionskostnader inräknade för att man ska kunna göra en bra jämförelse.