Dagens bild  11 januari 2017

Isutbredningen i det som på engelska kallas Nordic Seas (Nordiska Haven) vilket är Grönlandshavet, Danmarkssundet, Norska Havet, Barents Hav och västra Karahavet.

Grön linje är 1866, blå streckad linje är 1966 och rödlila är 1995. Alltså började Arktisisen att minska i mitten av 1800-talet långt innan människan började släppa ut så mycket CO2

Hämtat från “Anomalies and Trends of Sea-Ice Extent and Atmospheric Circulation in the Nordic Seas during the Period 1864–1998” av TORGNY VINJE Norwegian Polar Institute, Oslo, Norway

8. Conclusions

The extent of ice in the Nordic Seas measured in April has been subject to a reduction of 33% over the past 135 yr. Nearly half of this reduction is observed over the period ;1860–1900, prior to the warming of the Arctic.

Diagrammen talar sitt tydliga språk. Utbredningen av is var stor under 1800-talet. Tror själv att minskningen av Arktisisen är en tillbakagång till ett mera normalläge.

Vi jämför med följande diagram över glaciärsmältning och havsnivåhöjning.