Dagens bild  16 december 2016

Fortsatt extra stor isbildning på Grönland. Hämtat från DMI.

Från mitten av oktober har isen på Grönland ökat med ca 200 Gigaton is, dvs 200 miljarder ton is. Den normala ökningstakten, under samma tid, är i medeltal från 1990 – 2013 ca 135 Gt is. Isbildningen per dag brukar i medeltal vara ca 2,1 Gt. I år har det under denna tid varit en isbildning på 3,3 Gt per dag. Isbildningen är 50 – 60 procent större just jämfört med medelvärdet.

Ska bli intressant att se om detta håller i sig. Det ligger utanför det grå bandet som anger högsta och lägsta värdena under en 24 års period.