Dagens bild  12 december 2016

På rapport igår ett alarm om metanet. En forskare, Lena Höglund-Isaksson, forskare vid IIASA, intervjuades och på SVT nyhetssida skriver man följande:

Halten stiger allt snabbare

Metankoncentrationen steg långsamt från 2000 till 2006, sedan steg den tio gånger snabbare de tio följande åren, enligt studien som har publicerats i tidskriften Earth System Science Data. Den kraftigaste ökningen – som inte helt har gått att vetenskapligt förklara – var under 2014 och 2015.

Att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius är redan ett utmanande mål”, skriver de, och syftar på Parisavtalet.

Ett sådant mål kommer att bli ännu svårare om minskningar av metanutsläppen inte åtgärdas kraftfullt och snabbt.”

Ökningen säger de är oförklarlig.

I deras hänvisning läser vi om en metanbudget från 2003 - 2012.

For the 2003–2012 decade, global methane emissions are estimated by top-down inversions at 558 Tg CH4 yr−1, range 540–568. About 60 % of global emissions are anthropogenic (range 50–65 %). Since 2010, the bottom-up global emission inventories have been closer to methane emissions in the most carbon-intensive Representative Concentrations Pathway (RCP8.5) and higher than all other RCP scenarios. Bottom-up approaches suggest larger global emissions (736 Tg CH4 yr−1, range 596–884) mostly because of larger natural emissions from individual sources such as inland waters, natural wetlands and geological sources. Considering the atmospheric constraints on the top-down budget, it is likely that some of the individual emissions reported by the bottom-up approaches are overestimated, leading to too large global emissions. Latitudinal data from top-down emissions indicate a predominance of tropical emissions (∼ 64 % of the global budget, < 30° N) as compared to mid (∼ 32 %, 30–60° N) and high northern latitudes (∼ 4 %, 60–90° N).  the estimated range for wetland emissions. Other priorities for improving the methane budget include the following: (i) the development of process-based models for inland-water emissions, (ii) (http://doi.org/10.3334/CDIAC/GLOBAL_METHANE_BUDGET_2016_V1.1) and the Global Carbon Project.

De säger att utsläppen i tropikerna är dominerande.
I en annan artikel sägs det tydligt att den senaste ökningen av metan har skett i tropikerna.

Det är alltså inte frågan ökade utsläpp från tinande permafrost i Arktis.

En del säger också att oljeutvinningens utsläpp är beräknat för lite men exempelvis har utsläppen i samband med utvinningen av naturgas minskat i USA pga ny teknik.

Even as oil and natural gas production has risen dramatically, methane emissions have fallen, thanks to industry leadership and investment in new technologies. Methane is the primary component of natural gas, and emissions will continue to fall as operators innovate and find new ways to capture and deliver more of it to meet consumer demands.”

Projektioner av framtida antropogena utsläpp och om oljeanvändningen minskar kraftigt.

http://www.atmos-chem-phys.net/12/9079/2012/acp-12-9079-2012.pdf

Idag är det 1834 ppb i atmosfären. År 2006 var det ca 1775 ppb vilket innebär en ökning av ca 60 ppb 10 år vilket blir i medel 6 ppb/ år. Från 2014 och fram tills idag har det varit en topp med större utsläpp, med ca 12 ppb som det var på 80-talet.

I SVT artikeln sägs det att från 2000 till 2006 steg det långsamt, egentligen steg det knappast något men sedan har stigningstakten varit 10 ggr så stor säger de. Fast de säger inte att utsläppen var ca 12 ppb/år från 1980-talet fram till 1992 och i samband med El Nino 1997/98 var det ca 12 ppb och nu har det varit på samma nivå. Kanske har den senaste starka El Nino också spelat in. Lite svårt att greppa hur de räknar. Om man jämför drygt noll ppb med ca 6 ppb är det då tio gånger mer? (det kanske är tjugo gånger mer)

Var finns de största utsläppen?

De största uppsläppsområdena i världen är blåfärgade. Områden som är varmare och med mycket risodling och nötkreatur som på Irland. Metanbakterierna gillar värme.

In 1985, the average concentration was 1,620 parts per billion (ppb). By 2015, it had increased to 1,800 ppb. (Before the Industrial Revolution, concentrations held steady at about 700 ppb.) But the rate of increase in recent decades has varied. From the 1980s until 1992, methane was rising about 12 ppb per year. Then came roughly a decade of slower growth at 3 ppb per year. Between 2000 and 2007, atmospheric methane concentrations stabilized. Starting in 2007, they began to rise again and have continued to do so since, increasing at a rate of 6 ppb per year.

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=87681

http://e360.yale.edu/feature/methane_riddle_what_is_causing_the_rise_in_emissions/3047/

Ett Abstract från en vetenskaplig tidskrift.

From 2007 to 2013, the globally averaged mole fraction of methane in the atmosphere increased by 5.7 ± 1.2 ppb yr−1. Simultaneously, δ13CCH4 (a measure of the 13C/12C isotope ratio in methane) has shifted to significantly more negative values since 2007. Growth was extreme in 2014, at 12.5 ± 0.4 ppb, with a further shift to more negative values being observed at most latitudes. The isotopic evidence presented here suggests that the methane rise was dominated by significant increases in biogenic methane emissions, particularly in the tropics, for example, from expansion of tropical wetlands in years with strongly positive rainfall anomalies or emissions from increased agricultural sources such as ruminants and rice paddies. Changes in the removal rate of methane by the OH radical have not been seen in other tracers of atmospheric chemistry and do not appear to explain short-term variations in methane. Fossil fuel emissions may also have grown, but the sustained shift to more 13C-depleted values and its significant interannual variability, and the tropical and Southern Hemisphere loci of post-2007 growth, both indicate that fossil fuel emissions have not been the dominant factor driving the increase. A major cause of increased tropical wetland and tropical agricultural methane emissions, the likely major contributors to growth, may be their responses to meteorological change.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GB005406/full

Var då ökningen oförklarlig???

Enligt forskningsartikeln var det metanbakterierna som det finns mest av i tropikerna. Det har varit blötare där efter mer regn och då blir det mer stillastående syrefritt vatten vilket dessa bakterier kräver för att producera metan. En åtgärd som föreslås är att minska tiden då riset står i vatten för då försvinner metanbakteriernas livsmiljö.

Om vi översätter en ökning av 12 ppb metan till ppm CO2 blir det: 12 ppb = 0,012 ppm. Detta multipliceras med 24 vilket är den vanliga faktorn i detta sammanhang. Detta blir i runda tal 0,3 ppm CO2ekvivalenter vilket ska jämföras med CO2 utsläpp på ca 3,3 ppm CO2 under det senaste året, metanökningen i jämförelse blir då 9 % av CO2- ökningen. Sedan blir det intressant att se om ökningstakten går ned igen efter den senaste El Ninon.

Recent Monthly Average Mauna Loa CO2

November 2016: 403.53 ppm
November 2015: 400.16 ppm

Last updated: December 5, 2016

Den årliga ökningstakten av CO2 har varit ca 2 ppm per år men det senaste året var det drygt 3 ppm. Jämför detta diagram med vad SVT säger ”Men medan koldioxidutsläppen ökar mindre än tidigare, fortsätter metanet att öka kraftigt”. Vilka år var tidigare???

Det syns att skribenten på SVT eller TT som det står under artikeln inte har förstått vad han/hon skriver om. Man skrev förut om att ökningstakten har stannat av. Nu får vi se om det stämmer? Koldioxiden ökar inte mindre än förut.

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Som jämförelse hittade jag denna översikt av metanet i en annan vetenskaplig tidskrift. Lite andra uppgifter om metanhalten i atmosfären. Den årliga ökningen av metanet mellan 1999 och 2006 kan tom vara negativt, alltså en minskning. Sett ur detta perspektiv är påståendet på SVT om en tio gånger större ökning efter 2006 ett meningslöst påstående. Man skulle lika gärna kunna säga att det var en 20 ggr större ökning.

Denna sammanställning visar en högre mängd metan i atmosfären i den andra sammanställningen ovan. Varför det skiljer sig åt blir en senare fråga.

Från  http://www.amap.no/documents/doc/AMAP-Assessment-2015-Methane-as-an-Arctic-climate-forcer/1285

På textTV läser vi att metanet har ökat kraftigt de senaste 10 åren men kan det tilläggas, inte lika kraftigt som från 80-talet och fram till början av 90-talet.

Vad var då meningen med denna nyhet. Denna forskare L.Höglund-Isaksson kanske behövde uppmärksamhet för att få större anslag till sin forskningsgrupp.