Dagens bild  8 december 2016

På nytt igen om granskningsnämnden

Den 13 juni i år skrev jag om att programmet Ovädrens Planet anmälts till Granskningsnämnden. Fick höra att det kommer att ta ca 3-4 månader om granskningsnämnden bestämmer sig för att ta upp programmet.

Se min anmälan här: Granskningsnämnden Ovädrens planet

Jag fick ett svar från granskningsnämnden under hösten. Ett standardsvar som gick ut på att programmet inte gjort något fel då de inte berättade om hela resultatet.

BESLUT

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Ärendenummer 16/01779

Hela beslutet finns här. Länk

Efter ett tag skrev jag till dem och gav följande svar.


Hej

Det var ett tag sedan jag fick ert svar men efter att ha funderat på detta, kanske lite väl lång tid, har jag beslutat mig för att ge er några synpunkter

Som sagt har funderat en del över ert svar och beslut om min klagan över hur forskning kring orkanfrekvenser behandlades i programmen ”Ovädrens Planet”.

Det verkar vara ett standardsvar som jag fick. Känner mig inte så lite undrande. Själv har jag varit gymnasielärare i kemi, biologi o naturkunskap under flera decennier. Jag har rättat många projektarbeten (gymnasiearbeten heter det nu) och andra stora arbeten i miljökunskap och jag kan garantera er att hade en gymnasieelev gjort på samma sätt som i detta program om oväder/orkaner, nämligen att presentera en metod och sedan presentera ett delresultat på ett sådant sätt att läsaren fick ett intryck av att resultaten av denna metod var motsatt det som metoden kom fram till, så skulle inte detta arbete blivit godkänt.

Det är egentligen märkligt hur många människor som är inblandade i detta att prata upp orkanfrekvensen. Journalister, redaktörer, politiker, miljöaktivister, läroboksförfattare, lärare och till och med vissa författare i IPCC i dess fjortonde kapitel men inte i andra kapitlet i AR5, WGI. I alla våra läroböcker i NO både på högstadiet och gymnasiet talas det om ökande extremväder och stormar i framtiden och redan nu har stormarna ökat. Det tycks inte vara någon hejd på att skrämma våra barn inför framtiden. Och till detta kan vi nu lägga SVT och Kunskapskanalen som inte bara försöker att prata upp orkanfrekvensen utan till och med försvarar detta. När verkligheten inte stämmer med kartan så måste tydligtvis verkligheten ändras inte kartan. Statistik från hela världen visar på en fallande trend med stora orkaner. IPCC författare i 14 kap i AR5 WGI tyckte sig hitta en robust uppgång som försvann då den sattes i relation till mätmetodernas förbättring. I kap 2 hade man insett att på lång sikt var det en minskning. Under denna minskande trend finns det alltid mindre uppgångar och nedgångar.

Visserligen kan jag förstå att det kan vara svårt för er att fälla ett program gjort i Frankrike. Hur skulle man göra då? Ge producenterna en knäpp på näsan eller hur gör man?

Själv hoppas jag med min anmälan att detta program begravs för alltid när det gäller SVT även om det inte blev fällt.


Nu är det så att detta sätt att presentera fakta är inte okänt för mig. Är uppvuxen bland Jehovas vittnen som mina föräldrar tillhörde och där jag också var verksam som ung person. Men mitt ifrågasättande ledde tillslut att jag blev utsparkad, Hos vittnena använder man samma metod med vetenskapliga citat, att bara ta upp en del av ett uttalande vilket gör att forskare ibland tycks säga tvärtemot vad de egentligen har sagt.

Tycker då att granskningsnämnden borde lägga sig på en högre nivå än den nivå man hittar hos religiösa sekter. Jag förstår alltså inte varför granskningsnämnden har lagt sig på denna låga nivå.

Själv brinner jag för att försvara våra barns rätt att få gå i skolan utan att bli skrämda inför framtiden eller att få sin existens ifrågasatt som min dotter fick redan i fjärde klass, eller att lärare överför sin egen rädsla på barnen, lärare som själv inte har tillämpat källkritik på detta område utan låter sig påverkas av media och av sådana filmer som ”Ovädrens Planet”.

Med vänlig hälsning

Rutger Staaf

PS: Läs gärna ” Våra barn är det bästa vi har! – Tycker vi verkligen det i det svenska skolväsendet? Varför skrämmer vi dem då så mycket? http://lagmansnatursida.se/miljoundervisning%20del1.pdf

Tror inte att jag kommer att få något svar.