Dagens bild  29 november 2016

 

DMI – Danmarks Meteorologiska Institut håller koll på temperaturen i Arktis norr om den 80 breddgraden. De har gjort det sedan 1958. Går vi tillbaka i tiden finner vi att sommartemperaturerna inte har ändrats något. De går upp till drygt noll i medeltal. Nollinjen är den blå linjen, Du kan själv kolla detta om du går in på http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php Som jag skrev om igår var det en intressant väderhändelse i november då varmluft från golfströmmen trängde norrut och samma sak ser du på på högra delen av diagrammet med den tydliga spetsen uppåt.

Olika olyckskorpar har fört fram idén om att golfströmmen har börjat sakta ned och att vi i framtiden kan få det kallare på våra breddgrader. Nu fick vi ett bra svar. Golfströmmen är inte svagare. Den är så stark att den förmår att skicka upp ett varmare paket av luft och vatten så att den kalla luften klövs i två delar och en stor del knuffades ner över Sibirien som du kunde se av gårdagens temperaturkartor. Visst har temperaturen i Arktis stigit under 1900-talet men inte på sommaren då livet frodas. Att det på vintern är kanske – 27 grader istället för -32 har ingen större betydelse.

Diagrammet nedan visar hur temperaturutvecklingen har varit i Arktis under sommar och vinter. Sommartemperatur grön färg, vintertemperatur röd färg.

Havsisen tillväxt har påverkats, tillväxten stannade upp ett tag men nu är det på gång igen, nästan ikapp som det var 2006. Inget att oroa sig över.

DN har skrivit mycket om det varmare luftpaketet och dragit stora växlar på denna väderhändelse. Det man kan säga att ordningen är nu återställd. Stackarna i Sibirien behöver inte längre plågas så av kallt väder som de fick göra ett tag. Se temperaturkartan.

Men det finns en sak som DN inte avslöjade, nämligen hur det var med Grönlandsisen. Se längre ner.

Grönlandsisens massbalans från DMI.

I oktober tycks det ha varit ett nytt rekord med isbildning 12 miljarder ton is bildades på en dag och under november har vi flera toppar med 6 – 8 miljarder tom is per dag. På det undre diagrammet som visar den ackumulerade isbildningen under oktober och november ser vi att det har varit rekordmycket is som bildats på Grönland.

Skrev DN något om detta? Nej de glömde att kolla detta eller så var det inte intressant.

Se http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/