Dagens bild  28 november 2016

En mycket intressant väderhändelse ägde rum under november månad. Du ser en grön kil in över Arktis och denna kommer från golfströmmen. Extra varmt vatten och varmare vindar har trängt extra långt upp i Arktis. Denna värmestöt delade den kalla luften i två delar och den största delen trycktes ned över Sibirien där det blev extra kallt för människor. Knappast inte mindre kallt väder bara på ett annat ställe.

Detta uppmärksammades som en klimatförändring trots att det bara ägde rum under ett par veckor.
Se http://www.dn.se/nyheter/sverige/arktis-20-grader-varmare-an-normalt/


Det blev inga plusgrader vid nordpolen men okey -4 grader är ju inte mycket.

Hur blev det sedan?

Efter ca två veckor har den breda milda korridoren blivit mycket smal och temperaturen har sjunkit till ca -12 grader. Efter ytterligare någon vecka kommer vi kanske inte se något av detta.

Johan Rockström missar ju inte detta tillfälle se http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/risk-for-ovantade-effekter-i-arktis/

"The Arctic Resilience Report är den första utvärdering som gjorts där forskarna tar ett helhetsgrepp för att bedöma motståndskraften mot förändringar hos både ekosystem och samhällen i Arktis. Den konstaterar att ekosystemen i Arktis är hotade i grunden av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan”. I The Artic Resilience Report som leds av Johan Rockström sägs det ”Förändringen som pågår just nu är både snabbare och mer extrem än vad experterna räknat med. Som DN skrev för några dagar sedan har årets höst varit rekordvarm i Arktis. Temperaturen över Norra ishavet har legat 20 grader över säsongens genomsnitt”.

Men det finns andra saker som vi inte får läsa om i rapporten eller i DN. Återkommer om detta i morgon.

Se den smala korridoren med -12 grader.