Dagens bild 22 november 2016

Den globala temperaturuppgången sedan 1910 enligt engelska Hadley Center of Clinate Research.

Denna bild är hämtad från bloggen Real Climate som är stora förespråkare till människan som orsak till uppvärmningen från 1976. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/08/ipcc-attribution-statements-redux-a-response-to-judith-curry/

Men på bloggen skriver en av de ansvariga Gavin Schmidt som också har varit författare till vissa kapitel i FN:s klimatrapport.

1. FN:s klimatpanel IPCC har inte någon övertygande förklaring till uppvärmningen från 1910 till 1940 vilken är lika stor som den sentida uppvärmningen.

2. Ingen övertygande förklaring till avkylningen 1940 till 1975.

3. Ingen övertygande förklaring till den temperaturplatpå som vi befinner oss på sedan 1998

4. Uppvärmningen från 1976 till 1998 är människan ansvarig för med ökande utsläpp av CO2.

Punkt 1 till 3 representerar alltså naturliga variationer. Bra att veta att det även i vår moderna tid så finns det naturliga variationer när det gäller klimatet.

Solen betyder ju allt för vår jord och hur mycket den lyser på jorden är av allr största betydelse. Fler och fler forskare börja nu vända blickarna mot solen och dessa variationer av både synligt ljus, osynlig strålning och solens magnetfält för att förklara klimatvariationer.

Enligt bloggen http://notrickszone.com/#sthash.Iu5Q69sy.g7wmwVGU.dpbs är det allt fler och fler forskare som lägger tyngpunkten på solens variationer för kliamtvariationer under de senaste århundradena.

År 2014 publicerades 93 st vetenskapliga avhandlingar som pekar på solens betydelse för den för klimatvariationer. År 2105 var det 95 st vetenskapliga avhandlingar som pekade på solen och hittills i år 2016 är det 107 vetenskapliga avhandlingar som pekar på solen som kanske den viktigaste faktorn för klimatförändringar.