Dagens Bild - 14 november  2016

Ökningstakten av CO2-utsläpp i världen har planat ut.

Utsläppen hos några viktiga länder. Kina har ökat sina utsläpp mest och på andra platsen kommer Indien.