Dagens Bild - 9 november  2016

Centralt i bilden ser man Mer de Glace, en glaciär som hotade ett par byar i Chamonixdalen på 1600-talet. Från 1550 fram till 1850 hade glaciären den största utbredningen. Den började smälta av ca 100 år före den stora användningen av sk fossila bränslen vid andra världskrigets början.

https://www.unige.ch/forel/files/1514/1691/5961/Chamonix_Eng0.pdf

Hur var det då under medeltiden? Eftersom folk i dalarna inte hade något problem med glaciärerna uppe i bergen så höll man inte reda på dessa glaciärer hur de rörde sig. Omkring år 800, 1100 och 1300 hade glaciären en del mindre framstötar vilka saknade betydelse för folket i dalarna. År 1644 nådde denna glaciär längst ned i dalen och förstörde delvis två små byar. I de kvarvarande husen bodde några extremt fattiga personer kvar resten hade flyttat in i grannbyarna. Vi två tillfällen engagerade man biskopar som ledde processioner fram till iskanten för att det kanske skulle stoppa isens framfart. Den första gången lyckades bättre. Isen började att dra sig tillbaka något.

https://phzh.ch/MAPortrait_Data/131444/13/nussbaumer_et_al_2007.pdf

4810 m högt är Mount Blanc idag. För 15 år sedan och tidigare var höjden 4807 m. Det har bildats mycket mer is på toppen idag. http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/3310463/Global-warming-makes-Mont-Blanc-grow.html

På satellitbilden ser du Mer de Glace.

På 1900-talet har en del glaciärer växt till i två perioder i Alperna. Se diagram nedan.

Visst ser det hotfullt ut?

s 92 https://phzh.ch/MAPortrait_Data/131444/13/nussbaumer_et_al_2007.pdf

En bild på den andra glaciären Glacier de Bossons som visar hur längden på glaciärtungan har ändrats i längd under de senaste århundradena. 1878 nådde den längst ned och vi kan förstå att människor kände oro. Sedan drog den sig snabbt tillbaka som tur var.

Fler bilder på denna glaciär hittar du på följande sida

http://glaciers-climat.fr/Bossons_2/Glacier_des_Bossons_2.html

Rakt ner mot Chamonix.