Dagens Bild - 2 november  2016

Ja detta med svenskt bistånd till Tanzania. Läs gärna http://www.ethnopress.se/ En blogg som jag tittar in på emellanåt. Ideologin går före när det gäller att hjälpa människor i andra länder. Populärt med socialistiska experiment. Samma sak är det egentligen med vår svenska skola. Det är viktigare att följa med sin grupp än att eleverna ska nå målen.