Dagens Bild - 28 oktober  2016

Hur blir det med snö i vinter? På den Nordamerikanska kontinenten blir det bara större och större områden med snö om man räknar med en trend sedan 1966. Nu vet vi att våren kommer tidigare på hela norra halvklotet och då blir det sammanlagt färre ytor med snö speciellt i slutet av våren.

Hur blir då diagrammet om vi lägger till snön under hela året?

Det blir en liten minskande trend på topparna. Obetydlig påverkan på trenden av snöområden under sommar och vår. Den gröna linjen är trenden sedan 1981 och den lutar mindre än den röda trendlinjen sedan 1966. Så den lilla minskningen har planat ut. Inget att alarmeras över, något för Al Gore att fundera på.