Dagens Bild - 21 oktober  2016

Palouse falls och palouse river. Washington state i nordvästra USA. Här ser du spår av större vattenmängder, spår av en större flod i forntiden.

En liten rännil i denna canyon, något mer på våren. Värre var det när den stora inlandsisen smälte bort. Då fördjupades dessa canyoner av allt smältvattnet från bla Lake Missoula.

http://geology.isu.edu/Digital_Geology_Idaho/Module13/mod13.htm

Spåren förskräcker efter dessa stora vattenflöden.

http://hugefloods.com/Scablands.html