Dagens Bild - 19 oktober  2016

På Klimatkonferensen på Högberga Gård se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka40/db16okt07.htm och sista bilden på Nils-Axel Mörner.

Dagens bild är tagen från hans föreläsning. Han har i många år predikat att maximal stigning av havsyta pga issmältning är 10 mm/år. Det är en fysisk gräns som är omöjlig att överstiga. Den rosa linjen visa den kraftigaste temperaturstigningen. Den ägde rum under 2000 år och då steg havsytan med ca 20 m. Detta blir 10 mm/år. Mörner väljer en period med kraftig havsnivåhöjning och den kraftigaste temperaturhöjningen.

Vi gör nu en jämförelse mellan IPCC:s och Mörners beräkningar av havsytehöjningen under den stora isavsmältningen.

IPCC/FN:s klimatpanel räknar med 10-15 mm havsytehöjning per år och de räknar under perioden 10000-15000år. IPCC:s beräkningar hittar du i AR5, WGI s 430-431

Tittar vi på diagrammet nedan ser vi att IPCC börjar räkna alldeles innan den andra och största smältvattenpulsen och de slutar innan den tredje och sista smältvattenpulsen. För 15000 år sedan var havsytan ca 100 m lägre, för 10000 år sedan var havsytan ca 37 m lägre (obs det är en knepig tidsskala på x-axeln). Det blir då att havet då steg ca 12-13 mm/år. 63000 mm/ 5000 år.

Men det bör vara uppenbart för alla att IPCC börjar denna beräkning vid fel punkt. Den andra smältvattenpulsen tillhör den tidigare flacka delen av kurvan, mycket vatten smälte under denna tid men nådde inte havet så därför steg inte havet i takt med issmältningen.

Ska vi ha ett jämförbart samband mellan issmältning och havshöjning måste vi räkna smältvattenpulserna till rätt smältperiod. Inte bara när dessa enorma vattenmassor nådde havet.

När jag räknar från 21000 år sedan fram till 8250 år sedan blir det en period på 12750 år och under denna tid steg havsnivån med 113 m och detta blir ca 9 mm/år vilket stämmer bättre med Mörners gräns på 10 mm/år. (113000 mm/ 12750)

http://worldoceanreview.com/en/wor-1/coasts/sea-level-rise/ (Sedan finns det forskare som delar in smältvattenpulserna i fler delar och det finns även kurvor som är mer detaljerade).

Mörner sa ju att havsytan steg maximalt 10 mm/år under den stora isavsmältningen vid föreläsningen på Högberga Gård och att det är den maximala nivån som är möjlig. Idag har vi inte några stora issjöar vars vatten väntar på att nå havet. När vi ska peka på tokigheterna i vissa spekulationer som exempelvis Rockström för fram är det bra att känna till detta.

Min slutsats blir att Mörners beräkningar är bättre än IPCC:s.