Dagens Bild - 18 oktober  2016

På bilderna ett blivande olje- och naturgas fält utanför nordvästra Norge. Numera kallat Johan Castberg. Lite olika bilder men vi ser hur man från olika centra på botten borrar ned rör som även borras horisontellt för att få upp så mycket olja som möjligt.

Det är en mycket avancerad teknologi som kräver energi. Hur ska man då driva dessa apparater? Med gasturbiner. De skriver ”

We have developed a highly energy-efficient solution involving use of gas turbines for power generation on Johan Castberg.” Det går alltså bra att få energin från naturgasen. Men vissa påtryckargrupper gillar inte CO2-utsläppen från naturgasen så därför har de har gjort en kostnadsberäkning med att få el från land och de räknar ut kostnaden det blir per ton CO2 för att reducera utsläppet.

Due to the long distance and technical challenges the cost of the measures related to partial/full electrification will be high, from just above NOK 5000 per tonne of CO2 to just above NOK 8000 per tonne of CO2. Investment costs for full/partial electrification will span from more than NOK 4 billion to just above NOK 12 billion. The Johan Castberg power solution effort reveals that costs related to land-based power, including technical challenges, represent a risk to both the timeline and feasibility of the project.” Kostnaderna skulle bli skyhöga men de gör ändå vissa förberedelser för växelström från land om det skulle bli nödvändigt i framtiden.

http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2016/Pages/13sep-johan-castberg.aspx

Det känns mer som en Norgehistoria att de överhuvudtaget tänker på detta.

Väldens bästa Norgehistoria är kanske följande!

PÅ följande sida https://sumer.se/artikel/elproduktion-och-forbrukning-i-norden läser vi att:

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft som är både bra för miljön och förhållandevis billig.

Även Island och Sverige har relativt sätt miljövänlig energiproduktion i relation till Finland och Danmark som brukar relativt stor del Kondenskraft (dvs förbräning av olja, kol eller naturgas) som släpper ut stora mängder koldioxid.

Tittar vi på förbrukningen av el per invånare i de nordiska länderna så ligger Island solklart i topp med över dubbelt så hög förbrukning som Norge. (Statistik från International Energy Agency, IEA 2011)

- Island 51 921 kWh/person - Norge 23 446 kWh/person - Finland 15 795 kWh/person - Sverige 14 360 kWh/person

Mer elvärme i Norge och att de har elintensiva fabriker som aluminiumsmältverk gör att de ligger högst.

Diagram https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_Norway

De exporterar en hel del vattenkraft till exempelvis Danmark som då används som reglerkraft där. Och de skulle kunna öka vattenkraften ännu mer. Samtidigt som de skulle kunna ta emot överskott från vind och sol från Europa enligt vissa optimister, se nedan. Frågan om det är energismart?

”När övriga Europa har ett överskott på el från sol och vindkraftverk så kan det överskottet skickas till Norge. Där kan elen användas till att pumpa vatten från den nedre delen av ett vattenkraftverk upp till den övre delen av vattenkraftverket. När det är dåligt väder för sol och vindkraft i Europa så får vattnet rinna ner igen och elen som skapas kan exporteras till Europa. Att andra länder i Europa kan få el från norsk vattenkraft när det är dåligt väder för sol och vindkraft gör att behovet av fossilenergi minskar.” http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/07/sa-kan-norsk-vattenkraft-producera-mer-el-och-exportera-till-europa-utan-att-det-byggs-nya-vattenkraftverk


Men i Norge vill de bygga ut vindkraften och solcellsanläggningar för att minska CO2-utsläpp. Om detta med vindkraft och örnar skrev jag om tidigare se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka41/db16okt10.htm

Utsläpp av CO2 från olika energislag enligt Vattenfall.

Som vi ser av diagrammet släpper vindkraft ut mer CO2 än vattenkraften, konstruktion av verk och infrastruktur ligger bakom detta. Samma sak gäller utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid.

Norge har den bästa elproduktionen i världen, i stort sett koldioxidfri, 96 % vattenkraft. Men det räcker inte för vissa påtryckargrupper när det gäller miljö. Vi kör med solceller också.

Medianvärden för utsläpp ligger någonstans runt 50-60 g CO2/kWh för de flesta tekniker med solceller enligt svenska SNF. Motsvarande utsläpp enligt diagram från Vattenfall i tabellerna ovan är 9 g/CO2 för vattenkraften och 15 g/CO2 för vindkraft.

Så Norge vill bidra till minskade CO2 utsläpp i världen genom att satsa på sol och vindkraft vilka ger mer CO2-utsläpp än vattenkraft. Norrmännen själva behöver det inte. Kan det vara annat än en Norgehistoria. Detta blev vi uppmärksammade på av norska forskare vid konferensen i Högberga http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka40/db16okt07.htm