Dagens Bild - 10 oktober  2016

Vindkraftverk och fåglar går inte alltid ihop. I Norge byggde de tidigare en vindkraftspark i ett område med havsörnar. Hur gick då detta?

Vi läser i den nättidningen Natursidan

http://www.natursidan.se/nyheter/sa-klarar-sig-ornar-undan-vindkraftverk/

På ön Smøla finns Norges största vindkraftpark och landets tätaste bestånd av havsörn. Genom att studera denna plats har forskare kommit fram till vilken påverkan vindkraftverken har på örnarna och vilka örnar det är som kolliderar med rotorbladen.

Det visade sig nämligen ganska tydligt att havsörnar som hade sina bon inom fem kilometer från de 68 vindturbinerna förolyckades oftare än örnar som bodde längre bort än så. Här sjönk överlevnadsprocenten från 96 till 94 procent. Men antalet örnar på Smøla har trots detta inte sjunkit. Populationen har hållit sig ganska stabil på ungefär 50 par.

– Det betyder att de som bor utanför 5-kilometersgränsen gör det så bra att de fyller på bestånden som bor innanför gränsen och som upplever en nedgång, säger doktoranden Espen Lie Dahl, som ligger bakom forskningen.

I Natursidan finns det ett flertal artiklar om problem med fåglar och vinkraftverk se http://www.natursidan.se/?s=vindkraft

Men en annan hemsida uttrycker det lite annorlunda.

Massdöd av örn runt norska vindkraft

http://www.aktuellhallbarhet.se/massdod-av-orn-runt-norska-vindkraftverk/

”Den stora vindkraftsparken på ön Smøla på norska västkusten lyfts ofta fram som ett exempel på dåligt placerad vindkraft.  Kraftverken byggdes mitt i ett populärt område för havsörn. Nu har Norwegian Institute for Nature Research kartlagt och sammanställt resultaten från de senaste årens forskning.

Det man tittat närmare på är antalet kollisioner med vindkraftverken och hur fåglarna ändrat sina beteenden.

Efter invigningen av vindkraftsparken 2005 har totalt 39 havsörnar dött i kollisioner med kraftverken. Forskarna har observerat åtta partnerbyten – varav fem berott på att partnern dött i kollision med vindkraftverken. Det innebär att vindkraften ligger bakom mer än hälften av dödsfallen hos vuxna örnar.

Det är i första hand vuxna örnar som krockar med kraftverken. Forskarna har röntgat fåglarnas kroppar och konstaterar en mängd benfrakturer och ödeläggelse av skelettet. Flera individer hade fått sina vingar avhuggna. Mönstret påminner om skadorna efter trafikolyckor.

Ön Smøla i Trondelag hyser totalt cirka 55-60 par havsörnar. Före bygget häckade tretton par i området närmast anläggningen – räknat med 500 meters omnejd. Idag finns bara fyra par kvar. Reproduktionen fungerar dåligt i detta område – i fjol lyckades endast ett par med  häckningen.

Forskarna konstaterar att paren som häckar i närheten av kraftverken har sämre reproduktionsförmåga. Fåglarna väljer att flytta längre bort för att undvika kollisioner eller för att byta revir. Antalet revir och häckningar längre bort från anläggningen har varit konstant under perioden.”

Slutsatsen är att vindkraft är inte bra för stora fåglar. De måste söka nya boplatser.

Men detta med vindkraften i Norge är egentligen världens häftigaste Norgehistoria. Återkommer med mer.