Dagens Bild - 6 oktober  2016

Satellittemperaturen över jorden från 1997. Vi kan nu börja jämföra El Nino från 1998 med den senaste. Septembertemperaturen ligger på plus 0,44 grader över medel i år. Septembertemperaturen under 1998 var på samma nivå, se pilen. Ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen.