Dagens Bild - 5 oktober  2016

https://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm

Från år 2000 till 2040 så förutspår man ett fördubblat energibehov. På Y-axeln är det quadrillioner Btu

How Large is a Quadrillion BTU?

It's about equal to the amount of energy in 45 million tons of coal, or 1 trillion cubic feet of natural gas, or 170 million barrels of crude oil. In 1988, total world energy consumption was about 1 quad every 26 hours.

quadrillion btu = 1.05505585 × 1018 joule. The British thermal unit (BTU or Btu) is a traditional unit of work equal to about 1055 joules.

It is the amount of work needed to raise the temperature of one pound of water by one degree Fahrenheit. One four-inch wooden kitchen match consumed completely generates approximately 1 BTU. In science and engineering, the joule, the SI unit of energy, has largely replaced the BTU.

Ja dessa engelsmän som inte vill acceptera det metriska systemet och sluta med sin knäppa Fahrenheit temperaturskala. Tur att större delen av världen accepterat den svenska Celsiusskalan.

Bränn upp en 10 cm lång tändsticka och du får en Btu.

Alla energislag tycks behövas i framtiden men kolet kommer inte att öka lika mycket tror man men kolanvändningen ökade mycket mellan 2000 och 2010.

Kolet kommer fortfarande att vara betydelsefullt. Det som ökar mest är naturgas och förnyelsebart. Ökningen av förnyelsebart täcker inte in hela ökningen av elproduktionen.

Tur att förhållandet mellan temperatur och CO2 är logaritmiskt.