Dagens Bild - 4 oktober  2016

Sammanlagda effekten av installerade solceller räknat i MegaWatt. Solceller har blivit billigare och därför installeras mer. Detta är ju bra. Vi jämför sedan med vad som ger den mesta energin i vår värld.

Solceller och vindkraft går in under ”others”. Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter.

Ton oljeekvivalenter oftast förkortat toe (från engelskans Tonne of Oil equivalent) är en energienhet baserad på förbränning av ett ton råolja, motsvarande ca 42 Gigajoule (beroende på oljans kvalitet). Wikipedia.

Hur har kolproduktionen ändrats under 2000-talet?