Dagens Bild - 28 september  2016

En rättelse av texten till dagens bild 26 sept. Jag skrev:


Vi älskar döden lika mycket som ni älskar vinet lär kalifen Omar ha sagt.

Nu har jag letat fram denna text och den finns i två versioner uttalad av Kalifernas store general Khalid Ibn Walid. I ”The History of al-Tabari” vol XI s 7 i den engelska volymen eller s 2020 av den 8000 sidor långa historieskildringen. Som du älskar vinet eller älskar livet. Han tycks ha använt dessa uttryck vid flera tillfällen om vart annat, ibland si ibland så. Nedan ser du den engelska översättningen. Detta var i hans budskap vid ett tillfälle till perserna. Om ni inte underställer er oss så skickar vi mot er ett folk som älskar döden på samma sätt som ni älskar livet. Det var det starka budskapet innan anfallet. Det skulle inte förvåna mig om också kalifen Omar använde samma uttryck. Får läsa om vissa avsnitt för att se om så är fallet.

Denna historiebeskrivning av Al Tabari tillkom på 900-talet https://en.wikipedia.org/wiki/Al-TabariHistory of the Prophets and Kings – (Arabic: تاريخ الرسل والملوك, Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, commonly called Tarikh al-Tabari) The first of the two large works, generally known as the Annals (Arabic Tarikh al-Tabari). This is a universal history from the time of Qur'anic Creation to 915, and is renowned for its detail and accuracy concerning Muslim and Middle Eastern history. Tabari's work is one of the major primary sources for historians.”

Som rättrogen muslim ska man tänka mycket på döden så att man följer Allahs bud och undviker att hamna i helvetet.Helvetet enligt islam är inte så roligt, se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2016/vecka24/db16jun14.htm

Själv älskar jag livet mycket mer än döden givetvis.