Dagens Bild - 26 september  2016

Kartor är hämtade från Wikipedia.

Lite synpunkter på Islam. Det tidiga islam hade två faser, en fredlig fas i Mecka och en krigisk fas i Medina som omfattade de sista 10 åren av Muhammeds liv. Från att ha varit en predikant i Mecka blev han en militär envåldshärskare i Medina. Under denna period startade han ca 74 krigståg enligt arabiska källor och erövrade hela Arabien. Han proklamerade också att i Arabien skulle ingen annan religion än Islam få förekomma. Han dog 632 i Medina, ca 62 år gammal under förberedelserna med att skicka en här mot Syrien och erövra detta land enligt den gamle 900-tals historiken Al Tabari.

Nyheten om Muhammeds död spred sig snabbt och de flesta arabiska stammarna gjorde uppror, de ville inte låta sig styras från Medina och inte heller betala skatt till Medina. Hans gode vän och svärfar, genom giftermålet med Aisha, Abu Bakr blev vald till Kalif. Abu Bakr var den förste att övergå till Islam utanför Muhammed familj. Han var en vapenbroder till Muhammed, han var upplärd av Muhammed. Det första viktiga som han gjorde som Kalif var att samla sin här. Som du ser på kartan ovan var det bara i de gröna områdena som de arabiska stammarna var lojala med Abu Bakr. Abu Bakr delar upp armén i 11 förband med olika ledare men allra först sände han den skickligaste härföraren Khalid Ibn Walid till mellersta Arabien och där vanns den första segern. Ett av de största upproren leddes av den självutnämnde ”profeten” Musaylimah i Yamama i centrala Arabien, men det fanns betydande centra för avfällighet även i Bahrein, Oman, Yemen och i motsvarande Förenade Arabemiraten.

Sedan vanns den ena segern efter varandra och än en gång blev hela Arabien muslimskt, detta kallas Ridda-krigen eller krigen mot avfällingarna.

Det tog cirka ett år att underkuva de arabiska stammarna igen. På kartan ser du namnen på alla de avgörande slagen. Abu Bakr som Kalif regerade bara två år och sedan dog han hastigt. Sedan var det dags för ännu en av Muhammeds trogna vapendragare att bli Kalif. Det blev Omar som tog över. Givetvis var han upplärd av Muhammed och gick i Muhammeds fotspår och han fortsatte erövringarna. Irak, Syren, Palestina, Egypten och delar av Persien kom under muslimskt välde.

Detta gjordes under en tioårsperiod. Omar var en stor krigarkalif men det var inte han själv som alltid ledde armeérna utan det gjorde en av världshistoriens främsta generaler Khalid Ibn Walid. Utan denne skicklige härförare kanske inte islam hade spridits så snabbt. Han förlorade aldrig en strid vare sig en stor eller liten, han kunde räkna in 100 segrar sägs det. Omar var Kalif I tio år sedan mördades han av en perser, en slav som tagits i strid.

Efter Omar kommer Uthman som befäster väldet och erövrar lite till som resterna av Persien. Han regerar som Kalif i 12 år sedan mördas han.

Han anses var den som slutligen sammnställer Koranen. Den fjärde Kalifen blir Ali. Ali var kusin till Muhammed och även dennes svärson. Hans regering kännetecknades av de första inbördeskrigen bland muslimer. Han var Kalif i fyra år sedan mördades han.

Dessa fyra första kalifer levde asketiskt som Muhammed med ett undantag de levde inte asketiskt när det gäller kvinnor, vilket inte heller Muhammed gjorde.

De fyra första kaliferna främsta sysselsättning var alltså att utbreda islams dominans genom krig och genom att bygga moskéer vanligast genom att bygga om kyrkor på nya platser. De som tillfånga togs i krig blev i allmänhet slavar. Stora byten togs av de erövrade folken, araberna blev mycket rika från att ha varit mycket fattiga enligt 1300-talshistorikern Ibn Khaldun. Var då islam en krigisk religion? Det påstås i min gamla historiebok och i religionskunskapsböcker som jag hade på 60-talet.

”Islam var från början en krigisk religion” står det i min gamla historiebok och författarna kanske tänkte på alla de krig som Muhammed och hans fyra trogna kalifer utkämpade för att utbreda Islams dominans. Idag antyds inte ens detta i våra elevers läroböcker.

Denna karta visar erövringarna under den första tiden. De umayyadiska kaliferna hade sitt säte i Damaskus och levde där ett lyxliv. Det som kallas Rashidun Kalifatet var de fyra kaliferna som jag skrivit om ovan.

Muslimerna var otroliga krigare, de gav aldrig upp. Hellre att dö själv och komma till paradiset med de vackra flickorna än att ge upp. Vi älskar döden lika mycket som ni älskar vinet lär kalifen Omar ha sagt.

När vi läser svensk historia får vi lära om de svenska krigarkungarna men jag måste konstatera att de ligger långt efter Muhammed och hans fyra upplärda kalifer som efterträdde honom.

Ett nytt begrepp skapades Jihad. Du kan läsa mer om vad sharialagen säger om detta. Läs http://lagmansnatursida.se/scroll/sharialagen.pdf