Dagens Bild - 23 september  2016

Dagens bild är hämtad från min lektion med mina nior idag. De fick lära sig om energi och effekt, baskraft och reglerkraft.

Elförbrukningen i Sverige under augusti. Detta visar hur mycket elenergi vi får från den olika energislagen. Rosa är kärnkraft, baskraften. Cirka halva vattenkraften är också baskraft, den andra halvan är reglerkraft. De mörkblå fälten är vindkraften. Vi ser att det blåste mycket kring den 8 augusti. Vattenkraften som är lätt att starta och stänga används för att tillse behoven av el under dagen och reglera när det blåser. När det blåser är det bara att tacka och ta emot och minska vattenkraften.

Danmark har mycket mera vindkraft och kan reglera denna mha Norges och Sveriges vattenkraftverk.

Hur reglerar andra länder sin elproduktion? England har ökat sin vindel till ca 10 % av elproduktionen. En sådan stor andel vindel måste regleras och överallt i England byggs det nu dieselgeneratorer för att producera el då det inte blåser, ett mycket dyrt system för konsumenterna. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362762/The-dirty-secret-Britains-power-madness-Polluting-diesel-generators-built-secret-foreign-companies-kick-theres-wind-turbines--insane-true-eco-scandals.html

Sveriges vindkraftproduktion i augusti. Vi kan se att det blåste mycket kring den 8 och 9 augusti, tvärtom 20-22 augusti. Vi förstår att detta måste regleras.

Total effekt Vattenkraft: Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt.

Total effekt Kärnkraft: Det finns tre kärnkraftverk i Sverige, Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. Sverige har idag tio reaktorer i drift med en total effekt på ca 9 476 MW

Total effekt Vindkraft: I slutet av 2015 fanns 3 244 vindkraftverk med en total effekt 6 025 MW

Elproduktionen under 2015 blev 158 TWh, vilket är den näst största årsproduktionen någonsin i Sverige. Den största elproduktionen var 163 TWh som producerades under 2012. Vattenkraften är det kraftslag som producerade mest el och stod för 47 procent av Sveriges elproduktion under året.

Vattenkraften producerade hela 74 TWh tack vare hög tillrinning och god tillgång på vatten. Det är 10 TWh mer än under 2014 vilket visar på vilka naturliga skillnader det kan vara mellan åren, säger Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Kärnkraften producerade 54 TWh under 2015, vilket är 13 procent lägre än under 2014. Anledningen är att flera reaktorer hade långa revisioner under året. Kärnkraft stod därmed för 34 procent av Sveriges elproduktion.

Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord med 16,6 TWh och stod för 10 procent av den totala elproduktionen. Det är nästan 45 procent högre än under år 2014. December bjöd på en del stormar och var den månad då vindkraftverken producerade mest el.

En relativt hög sammanlagd effekt på vindkraftverk med producerar ända bara ca 10 % av Sveriges el.

Tyskland då?

Tyskland har ca 40 000 MW installerad vindkraft. Hur reglerar de sin vindkraft?

Under ett par dagar, . Konventionell är kol och kärnkraft. Regenerativ är vind, sol och vattenkraft. Priset var negativt under några timmar, folk fick betalt för att konsumera el. http://qz.com/680661/germany-had-so-much-renewable-energy-on-sunday-that-it-had-to-pay-people-to-use-electricity/

Renewable sources accounted for nearly one-third of the electricity consumed in Germany in 2015. The country is now the world’s largest solar market. Germany’s carbon emissions in 2014 were 27 percent lower than 1990 levels. After years of declines, Germany’s carbon emissions rose slightly in 2015, largely because the country produces much more electricity than it needs. That’s happening because even if there are times when renewables can supply nearly all of the electricity on the grid, the variability of those sources forces Germany to keep other power plants running. And in Germany, which is phasing out its nuclear plants, those other plants primarily burn dirty coal.

Detta hände egentligen redan 2009. Sedan 2009 har inte koldioxidutsläppet i Tyskland minskat. Detta trots att installerad effekt vindkraft har ökat med ca 30 %. Man måste hålla liv i kolkraftverken speciellt om man ska lägga ned kärnkraftverk.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/478/dokumente/pi-2016-09_uba-emissionsdaten_fuer_2015_zeigen_notwendigkeit_fuer_konsequente_umsetzung_des_aktionsprogramms_klimaschutz_2020.pdf

Hur reglerar då Tyskland sin vindkraft?

Med hjälp av mera flexibla kolkraftverk!
http://energytransition.de/2015/02/how-germany-integrates-renewable-energy/