Dagens Bild - 13 september  2016

Funafuti i Stilla Havet består av en massa atollöar. I Al Gores film får vi reda på att många platser på jorden ska svämmas över och allra känsligast är de små atollöarna. Men dessa öar är väldigt speciella. De ökar i area när havet stiger enligt de främsta forskarna. Återigen har en artikel om detta publicerats som går 118 år tillbaka. En tidigare artikel gick ca 60 år tillbaka.

Här är artikeln och sammanfattningen på engelska:
Länk http://geology.gsapubs.org/content/early/2015/04/27/G36555.1.abstract?papetoc

Coral islands defy sea-level rise over the past century: Records from a central Pacific atoll

 1. P.S. Kench1,

 2. D. Thompson1,

 3. M.R. Ford1,

 4. H. Ogawa1 and

 5. R.F. McLean2

+ Author Affiliations

 1. 1School of Environment, The University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland 1142, New Zealand
 2. 2School of Physical, Environmental and Mathematical Sciences, University of New South Wales, Canberra, ACT 2600, Australia

  Abstract

  The geological stability and existence of low-lying atoll nations is threatened by sea-level rise and climate change.

  Funafuti Atoll, in the tropical Pacific Ocean, has experienced some of the highest rates of sea-level rise (~5.1 +- 0.7 mm/yr), totaling ~0.30 +- 0.04 m over the past 60 yr.
  We analyzed six time slices of shoreline position over the past 118 yr at 29 islands of Funafuti Atoll to determine their physical response to recent sea-level rise. Despite the magnitude of this rise, no islands have been lost, the majority have enlarged, and there has been a 7.3% increase in net island area over the past century (A.D. 1897-2013). There is no evidence of heightened erosion over the past half-century as sea-level rise accelerated.

   Reef islands in Funafuti continually adjust their size, shape, and position in response to variations in boundary conditions, including storms, sediment supply, as well as sea level. Results suggest a more optimistic prognosis for the habitability of atoll nations and demonstrate the importance of resolving recent rates and styles of island change to inform adaptation strategies.

  • Received 22 December 2014. Revision received 24 March 2015. Accepted 26 March 2015.

  1. Vad de säger är att trots den allra högsta havsnivåhöjningen har öarna ökat ca 7 % i area sedan 1897.

  2. Inga bevis för ökad erosion.

  3. Atollöar anpassar sin storlek som svar på förändrad havsnivå.

  4. Man kan vara optimist när det gäller fortsatta bosättningar på denna plats.