Dagens Bild - 8 september  2016

Nu är det gott och varmt i september men samtidigt lite för varmt i skolsalarna när inte ventilationen fungerar som det ska. Det kommer friskluft genom två kanaler till klassrummet. Vi bestämde oss för att undersöka hur ventilationen fungerade. Två elever fick gå upp på bänkarna. Där flickan står kommer det bra med luft. Där grabben står kommer det bara lite luft.

Vi fick öppna fönstret för att stå ut under lektionen.

Detta med dålig ventilation är en visa på många skolor. I en tidigare skola där jag jobbade klagade lärarna i många år på hur dålig ventilationen var. I början och slutet av skolåret klarade vi oss genom att öppna flera fönster. Men när vi började ett år hade vaktmästaren stängt flera fönster, då var det jättejobbigt. Till slut upptäcktes det att ventilationen var avstängd till denna sal och det hade det varit under ett flertal år. Nåväl när ventilationen sattes på var det ok i salen.