Dagens Bild - 2 september  2016

Hill Town är ett fenomen som vi inte känner till från vårt land men det finns vid Medelhavet i exempelvis Italien och Spanien. En bergskulle är helt klädd med hus. Lättare att försvara exempelvis.

Ett exempel från Italien där det också är vanligt med Hill Towns, har sett det i området öster om Rom.

Vem skulle man då försvara sig mot? Det fanns konkurrerande små furstendömen, Ett finns fortfarande kvar San Marino. Där ser vi samma sak även om San Marino är större än en Hill Town.

Men det var inte bara konkurrerande furstendömen, Italien var väldigt utsatt för slavjägare. Mer om detta i nästa vecka.