Dagens Bild - 14 juni  2016

En ung grabb ska avrättas av IS i Mosul, Irak. Hans synd var att ha lyssnat till västerländsk musik. IS tolkar detta som ett exempel på avfällighet. Enligt sharialagen ska alla avfällingar avrättas. Den som avsagt sig sin tro har tre dagar på sig att ångra sig sedan blir det avrättning. Här verkar man tolka denna lag hårdast möjligt.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3452533/ISIS-execute-15-year-old-boy-beheading-caught-listening-western-music-Iraq.html

I Pakistan hotas en kristen kvinna av avrättning. Hon sägs vara dömd för hädelse.

Hon anklagas för hädelse och vad hade hon gjort. Enligt media hade hon druckit vatten ur samma kopp som hennes arbetskamrater som var muslimer. Genom att dricka ur denna kopp hade hon förorenat dem för de tycktes ha drucket ur denna senare utan att förstått att denna kvinna drucket ur denna kopp. Ett par tjänstemän har försökt skydda henne och hjälpa henne. De har då mördats. Detta hat mot den grabb som lyssnat på musik och detta hat mot denna kristna kvinna kommer från den islamiska tron. Avfällingar ska dödas, kritiker ska dödas, de som inte lever rätt ska dödas. Har man otur och lever bland dessa fanatiskt troende kan det gå riktigt illa. http://sv.gatestoneinstitute.org/8122/asia-bibi-kristen-pakistan

I Bangladesh mördas kritiker av fundamentalistisk/extremistisk islam. Fem, sex bloggare som uttrycker sin kritik har mördats under senare tid. Sammanlagt har ca 40 personer mördats sedan 2013. https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/christian-murdered-latest-bangladesh-attack-isis

Var finns då alla goda protesterande muslimer som demonstrerar mot detta på samma sätt som de demonstrerade mot Muhammedbilderna? Eller är det så att de goda människornas tystnad blir ett tyst godkännande?

Det är svårt att förstå det som händer i muslimska länder. Från Egypten läser vi hur rykten fungerar som gnistor och tänder eldar. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/elderly-christian-woman-stripped-naked-and-paraded-through-streets-by-mob-a7049926.html

Varför blir då fundamentalistiska muslimer så hatiska? Koranen uttrycker hat mot människor som inte är muslimer så det är kanske inte så märkvärdigt. Deras bild av Allah spelar också in.

Vad ska hända med de människor som inte accepterar islam och som vägrar böja knä för Allah? Vi läser i koranen vad Allah ska göra med dessa.

De ska till helvetet och där ska de få dricka kokande vatten, stekas i eld och när deras hud har förstörts ska de få ny hud i den takt deras gamla brinner upp så att de kan fortsätta att plågas, de ska plågas av hunger och äta vämjeliga frukter. Sura 4:56. Helvetet är också stort. Om du står vid kanten och kaster ned något i helvetet så har det ännu efter 70 år inte nått botten. Det finns många verser i Koranen som talar om det straff vi syndare ska få. En sida som tar upp detta och är skriven av en troende muslim hittar du här. http://www.islamreligion.com/articles/344/viewall/description-of-hellfire/ På denna sida försäkras att det är en verklig plats men man vet inte var den ligger.

Vi lägger märke till att detta hot om helvetesstraff och beskrivningar finns utspridda över hela Koranen så att de som läser denna bok inte ska glömma av det. Det räcker alltså inte med att avrätta dem som Allah räknar till sina fiender. Hämndlystnaden är så oändlig att de måste plågas i alla evigheter. Man skulle kunna säga som någon sa att det är tragiskt att koranen beskriver gud mer som ett rymdmonster än som en gud.

Hur ofta omtalas då helvetet/elden i Koranen? Det finns olika ord som översätts med helvetet eld.The word An-Naar (hellfire) is mentioned in the Quran 145 times, in many chapters. For example, it is mentioned 14 times in chapter Al-Baqarah (2nd chapter of Quran) and 11 times in chapter Aal Imraan (3rd chapter of Quran). There are other names for Hell such as Jahannam (77 ggr), Saqar, Sa‘eer, Latha and Al-Haawiyah. Detta från en troende källa. http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=16361 .

En annan källa icke troende som https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/hell-and-hate.aspx säger att det finns 500 verser som predikar helvetet eller anspelar på helvetet och dessa verser finns i 87 av Koranens 114 suror. Det blir ungefär var tolfte vers i koranen som hotar med helvetet.

Finns det någon bok som pratar så mycket om och hotar så mycket om helvetet som koranen?

Om muslimernas gud är så hatisk och hämndgirig då är det kanske inte så konstigt att ivriga muslimer blir lika hatiska. Fallen som beskrivits ovan handlar om väldigt mycket hat.

Är då inte denna bild av den hämndlystne guden farlig? Påverkar inte detta de människor som tillber denna gud? Är det kanske därför som det tycks vara så lätt för fanatiska muslimer att begå våldsdåd? Sådan gud sådana tillbedjare. ( Alla muslimer är inte lika hämndlystna måste påpekas)

Det är samma hat som ligger bakom konflikterna i Palestina/Israel. En arabisk kvinna vid namn Noni Darwish skriver om detta här http://www.inquiryintoislam.com/2015/01/why-do-so-many-muslims-hate-jews.html

”Islam must justify the genocide that Mohammad waged against the Jews. Mohammad and Muslims had two choices: either the Jews are evil sub-humans, apes, pigs, and enemies of Allah, a common description of Jews still heard regularly in Middle Eastern mosques today, or Mohammad was a genocidal warlord not fit to be a prophet of God — a choice that would mean the end of Islam.” Här talas det genocide/folkmord på judar. Vill du läsa vidare så använd denna länk. http://answering-islam.org/Authors/Arlandson/qurayza_jews.htm De arabiska historikerna bekräftar detta som ex Al Tabari.

Muslimerna har ju två heliga städer i det land där de kommer ifrån, Mecka och Medina. Men tydligtvis räckte det inte med två heliga städer, de måste också lägga vantarna på den heliga stad, Jerusalem som judar och kristna bråkat om under flera hundra år.

Det största hindret för fred i området är det muslimska hatet mot judarna och Israel tror jag.

Hade de ledande personerna bland muslimerna verkligen velat ha fred kunde de erbjudit judarna att bygga en synagoga mellan moskéerna på tempelberget. För judarna hade trots allt ett tempel på denna plats en gång i tiden. Det finns tillräckligt med utrymme där, vilket jag konstaterade en gång då jag besökte denna plats.

Då kunde de använda samma plats för att åkalla sin gud fast i olika byggnader och olika dagar.

Muslimer på fredagar och judar på lördagar. Om muslimerna skulle göra detta erbjudande skulle de kunna övertyga mig om att de verkligen vill ha fred.

Jerusalem är inte omnämnt i Koranen men en historia om en nattlig färd till en moské långt borta som Muhammed gjorde tolkades som att det var Jerusalem och detta har lagt grunden till Jerusalem som helig stad för muslimerna. Sedan har vi även historien med Abraham som skulle offra sin son där Klippmoskéen står idag men det gäller även för judar och kristna. Men kristna har inte så stort intresse för tempelberget, de har ju sin gravkyrka.

Judarna gav ett bra erbjudande till muslimerna i och med att de fick fortsätta att styra och ställa över tempelberget. De gjorde inte som muslimerna som byggde om framträdande kyrkor till moskéer som exempelvis Sofiakyrkan i Konstantinopel.

Har Judarna någon gång byggt om en kyrka eller moskée till en synagoga?

Med att bygga sina moskéer på tempelberget och på andra håll bygga om kyrkor till moskéer visade muslimerna sin överhöghet. Koranen säger ju att islam är den religion som ska härska över andra religioner. Det var också lämpligt för de Umayyadiska kaliferna som hade förlagt sitt herresäte till Damaskus att det fanns en helig plats på närmare håll som konkurrerade med Mecka och Medina om uppmärksamheten. Abd al-Malik var byggherren som var ansvarig för den vackra Klippmoskéen helt i bysantinsk stil.

Som sagt skulle jag vilja se ett motsvarande erbjudande från muslimer till judarna. ”Bygg en synagoga mellan moskéerna på tempelberget”. Visa inte så mycket hat!