Dagens Bild - 26 maj  2016

USA är allra störst i oljeproduktion sedan 2012. Både olja och gas ökar. De andra jättarna ligger kvar på samma nivå. USA:s import av olja har minskat.

Men hur är det med CO2- utsläpp då? Inte högre än för 20 år sedan. Mer användning av naturgas mindre utsläpp av CO2.

USA är fortfarande världens största importör av olja.