Dagens Bild - 25 maj  2016

Klimatmodellering är inget säkert verktyg, det har jag sett att flera kritiker visat på. Av en tillfällighet upptäckte jag att AR5 WGI IPCC:s (FN:s klimatpanels rapport) tekniska rapport visar hur överdrivna klimatmodellerna är. Den svarta strecken visar den faktiska temperaturutvecklingen. Titta först och främst på den översta rutan, alla de tunna blå strecken är olika klimatmodeller, sammanlagt 42 modeller. Scenariot är RCP 4,5 vilket innebär att CO2-utsläppen når en topp 2040 och därefter minskar utsläppen. Bakåt i tiden tycks de stämma bra men inte så bra efter år 2000. Trevligt och intressant att få detta bekräftat av IPCC själv. Hämtat från Kap 11, sidan 981.

IPCC:s egen kommentar på s 980 lyder ”However, as discussed in Section 11.3.1.1, this range provides only a very crude measure of uncertainty, and there is no guarantee that the real world must lie within this range. Obtaining better estimates is an important challenge.”