Dagens Bild - 18  februari 2013

Har just läst denna bok om hur det var förr i tiden i Sverige. Fattigt för många, hungerår, orättvisor, dåliga löner, begränsad frihet, ingen religionsfrihet osv. Det var ett annorlunda Sverige. Jag fick också veta att svenskarna var ett stenkastande folk under 1700- och 1800-talen och stockholmarna var bäst på detta. Läs vidare på  bloggen

 
I just read this book about what it was like during old times in Sweden. Written by a journalist in Västerås. Poor times for many, famine, injustice, poor wages, limited freedom, no freedom of religion, etc.. It was a different Sweden. I was also told that the Swedes were a stonethrowing people under the 1700 and 1800's and the residents in Stockholm was the best at stonethrowing.
Please read on
the blog