Tävlingen är nu avslutad! - Vinnare skall tillkännages


Bilder: Harriet Cederqvist

Tävlingstid är 15 juni – 15 augusti 2015

Det gäller att hitta Sveriges mest artrika område per kvadratmeter

Visste du att våra örtrika ängar och betesmarker är ett av världens rikaste ekosystem. Det som kallas liens och mulens marker, våra gamla odlingsmarker, är exceptionellt artrika. De har minskat under senare decennier men det finns kanske kvar mer än vad vi tror och så här vackert kan det se ut.

 

Bild från Kinnekulle


För tävlingsregler
Klicka här

 

Vi är fyra stycken elever vid Lagmansgymnasiet i Vara som gjort ett arbete i biologisk mångfald och som vill utmana alla botanikintresserade personer i Sverige att hitta platser som är artrikare än de vi hittade på Kinnekulle i Västergötland. Här var det 37 arter per kvadratmeter. Vi har hört att det skall finnas ännu artrikare områden i Sverige men var finns de?

Vi vill ha in bidrag från hela Sverige landskap för landskap. Även om ditt bidrag inte vinner så är det ändå viktigt för vi vill utse en vinnare i varje landskap. Med de övriga bidragen vill vi skapa en lista över alla ”smultronställen” runt om i landet. Så skicka gärna in ditt bidrag från din äng eller din hage. Varje landskapsvinnare får boken "Mångfaldsmarker".


Pressröster

Vad media
skriver

 

Så här gör du! Leta upp det artrikaste området. Lägg ut
en m2 med käppar.

Ta fram din flora och bestäm alla arter som finns där.

 

De svenska blomstervisorna klicka, lyssna och sjung

 

Landskapslistan och resultaten

Läs om vårt arbete

Ur vårt arbete om biologisk mångfald:

 

”Många ängar som fanns har nu blivit  omvandlade till åkermark,          skogsplantering eller har på ett naturligt sätt förbuskats, men på vissa ställen försöker man att skapa och bevara ängar. Att man rensar och slår ängar och låter djur beta, är mycket bra och har stor betydelse för den biologiska mångfalden, inte bara för växterna utan även för insekter och djur."

 

Vi som tycker att du ska vara med och tävla

Tomas Lindström Ordförande Naturskyddsföreningen i Varakretsen Karin Kjellberg,
Naturskyddsföreningen i Skara
Lovisa Nilsson
Ordförande Fältbiologerna
Urban Emanuelsson
Professor vid Centrum för Biologisk Mångfald,
Uppsala 
Verksam i Alnarp
Margareta Edqvist
Svenska Botaniska Föreningen, Ordförande

"Denna tävling kan man inte säga nej till. Allt som kan stimulera intresset för vår svenska flora är bra".

"SNF i Skara stöder tävlingen och vi ser tävlingen som ett
sätt att väcka intresse för artkunskap och biologisk mångfald."

"Att själv gå ut i skogen och artbestämma växter är enkelt och kul om man gör det tillsammans med andra.
Dessutom lär man sig oftast mycket snabbare än i skolbänken, så ut och arta!"

"Detta är en bra tävling som verkligen kan stimulera deltagarna till ett fördjupat ekologi och botanikintresse. Jag rekommenderar denna trevliga tävling. Ut och bestäm och räkna växtarter."

"Tävlingen är ett bra sätt att locka många ut i våra blomsterrika marker och stimulera till att lära mer om de arter som finns där."

 

Läs vidare om biologisk mångfald

En kvadratmeter beteshage kan rymma över 40 olika växtarter. Det är rekord bland svenska naturtyper - och samtidigt en biologisk rikedom i fara. Bara en tiondel av de värdefulla naturbetesmarkerna som fanns i Sverige för hundra år sedan återstår. Naturbetesmarkernas skönhet och artrikedom kan bevaras om de betas. Det förutsätter i sin tur bärkraftiga jordbruksföretag och en levande landsbygd, och att jordbrukets driftsformer utvecklas. Det behövs mer flexibilitet i hävden och mindre av stelbenta EU-regler. Helt öppna marker med kortsnaggat gräs är inte den bästa hävden, i vart fall inte alltid och överallt. Resultaten från forskningsprogrammet HagmarksMistra, som presenteras i den här boken, visar att möjligheterna finns.
Skaffa gärna boken. Det är den bästa boken i ämnet.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189232291

 

 

Huvudsponsorer för denna tävling är:Västergötlands Botaniska Förening

                                                                    

Vår affisch är klar!

Hjälp oss att sprida tävlingen!

Skicka gärna efter affischer utan kostnad och sätt upp dem på en lämplig plats!

Vi är tacksamma om du hjälper oss!

Affischen kan beställas på botaniktavling@hotmail.com