Dagens Bild - 13 maj  2016

Från: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

Nederbörden ska öka i framtiden får man ofta höra. Visst ligger det något i det. Varmluft kan hålla mer vattenånga än kall luft. Ska det bli mer häftigare dygnsnederbörd?

Diagrammet visar att enligt den röda linjen att medlet har ökat från ca 30 mm till ca 33 mm nederbörd på 100 år. Om det ökar 3 mm till kommer vi då att märka det?

SMHI skriver om denna kurva: Figuren (nedan) visar årets i genomsnitt största dygnsnederbörd (staplar) för cirka 60 av SMHIs väderstationer, som varit i drift under perioden 1900 - 2015. De 60 stationerna är relativt jämt fördelade över landet. Antalet av de 60 stationerna som varit i drift varje år har varierat mellan 55 och 60 med 59 som medel.

X-axeln går upp till 70.

Vi ser en topp under 30-talet och två toppar under 2000-talet. Det enskilda året med flest tillfällen med häftig nederbörd var på 40-talet.

Ser vi någon markerad ökning. Nej!!