Dagens Bild - 11 maj  2016

Såg vildsvin längs Boråsvägen i helgen. Tre suggor och ca 15 kultingar. Ett av svinen ser du i det inringade fältet. När de stora svinen upptäckte mig varnade de sina kultingar och det blev en väldig rörelse på marken med alla kultingarna som borde vara kring 15 st.

Om vildsvinens historia skriver Wikipedia: ”Det är oklart när man ska betrakta vildsvinen som fullständigt utrotade eller domesticerade i Sverige. Inom det nuvarande Sveriges gränser finns det inga bevis för att det har funnits vildsvin efter yngre stenålder. Det finns även oklarheter kring graden av domesticering redan under mellanneolitikum. De ben efter svin på Gotland från denna period, som viss forskning hänför till vildsvin, kan i själva verket röra sig om domesticerade djur.

Skriftliga belägg för förekomst av vildsvin i Sverige under vikinga- och medeltid saknas helt, om man med Sverige avser nuvarande Sveriges gränser (i Svenska Pommern fanns vildsvin). Den utrotning av vildsvin i Sverige som skedde under 1600-talet avser vildsvinen på Öland som från 1500-talet avsatts som "kunglig djurgårdsinrättning" (jaktpark).

Fredrik I återinplanterade 1723 vildsvin på Öland, vilka dock väckte starkt missnöje bland bönderna på ön, och efter riksdagsbeslut utrotades vildsvinen på ön åter 1752. Oscar Dickson lät på 1870-talet återinplantera vildsvin på sitt gods Skeppsta i Södermanland.

Från 1940-talet förekom det rymningar från sådana hägn och många år senare, 1987, upptäcktes så en frilevande hjord på 100 djur i Södermanland. Samma år rev Sveriges riksdag upp ett tidigare beslut från 1980 som kungjorde att vildsvinen var oönskade i Sverige (förutom i Stockholmstrakten), och beslutade istället att vildsvinet åter skulle betraktas som en naturlig del av den svenska faunan.

Numera finns det gott om vildsvin i stora delar Götaland och Svealand. Dalälven kan historiskt ses som en nordgräns för arten. Enligt olika bedömare fanns det 2006 mellan 50 000 och 80 000 individer och 2009-2010 uppgav olika källor en stam på 150 000-300 000 vildsvin i Sverige. Det hävdas att den snabba spridningen i delar av Sverige har skett på grund av illegal utplantering av vildsvin. Förmodligen är så fallet också på Öland där vildsvin sedan åtminstone år 2009 åter har etablerat sig.

Stor galt med en levande vikt på ca 180 kg. Stora galtar duger inte föda åt människor. Används som åtel åt örner.

Bild från Expressen/Kvällsposten.
http://www.expressen.se/kvp/notiser/tommy-fallde-jattegalt---vagde-hela-200-kilo/

Kanske är denna galt rekordet i Sverige, 200 kg.