Dagens Bild - 6 maj  2016

Vitsippor i Siene i Vårgårda. Siene ekhagar är värt att se om våren.