Dagens Bild - 27 april  2016

Bildkälla http://news.mongabay.com/2016/04/traditional-survey-techniques-underestimate-amazon-biodiversity-report/

En artikel som visar resultatet av undersökningar av biodiversiten i Amazonas. Den är större än vad man trott. Tapirer är vanligare och mer utbredda i Amazonas än vad man tidigare förstått. Varför är det så? Dessa djur är bra på att undvika människor. Men med kamerafällor, kunskap från lokalbefolkningen och lokala jägare som är duktiga att spåra djur har man visat att det är mer djur på många ställen.

”The researchers cautioned that even if Amazon animal populations are healthier than previously believed, that does not mean that overhunting is not a problem. In the region where this study was performed, Fragoso said, the locals hunted only for their personal food needs. Areas subject to commercial hunting have seen drastic population declines – such as the many regions in Africa and Asia, for instance, where commercial hunting of elephants and rhinos has driven those species to the brink of extinction”.

Det farligaste för många djurarter är storskalig jakt.