Dagens Bild - 5 april  2016

Var finns det mest tuberkulos/TB? Afrika där härjar denna sjukdom mest.

Denna fruktade sjukdom har börjat dyka upp på svenska skolor.
Därför har jag satt samman en skrivelse om detta som ansvariga personer ska få. Den lyder så här:

Frågor till skolledning och övriga ansvariga om tuberkulos.
Se svar längst ned

Tuberkulosen ökar i Sverige. Det är en allvarlig sjukdom. Hur förberedda är vi? Finns det en handlingsplan för detta i kommunen?

Han man inom kommunhälsan tänkt på att kanske testa nya elever som stoppas in i klasserna.

Först lite saxat för att ge en orientering om detta ökande problem i Sverige.

Tuberkulos har upptäckts på Almby skola och på ett kommunalt äldreboende i Örebro. Den eleven och den äldre som smittats har behandlats med läkemedel och mår nu bättre. Ett 60-tal personer håller på att undersökas för att säkerställa att de inte blivit smittade. http://na.se/nyheter/orebro/1.3731243-tuberkulos-pa-skola-elever-undersoks

Men fler skolor har fått TB-smitta, några exempel från senaste decenniet.

Lidingö

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fyra-barn-smittade-av-tbc-pa-lidingo

Norrtälje

http://www.norrtalje.se/nyheterna/2016-03/tidigare-fall-av-tuberkulos-pa-langsjo--och-balbro-skolor/

Tensta
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Smittskydd/Dokument/Diverse/Tuberkulos/Spridning_tuberkulos_skola/
Stockholm

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2013/april/skola-andas-ut-efter-masstestning-av-tuberkulos/
Bromma
http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/38-forskolebarn-tbc-smittades-i-bromma-alla-blev-friska

Katrineholm

http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.876709
Timrå

http://www.expressen.se/nyheter/tuberkulos-pa-forskola-i-timra/

”Det som Sverige och Storbritannien delar är att en stor andel som har hög risk för tuberkulos är utlandsfödda personer - att se till att de får tidig diagnos och god behandling, det är den absolut viktigaste åtgärden”
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6114472

De flesta som insjuknar i tuberkulos har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Risken att insjukna minskar med tiden. Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och hos dem som är smittsamma försvinner smittsamheten snabbt när de får behandling. Den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridning är därför tidig diagnos och rätt behandling.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/mars/antalet-fall-av-tuberkulos-i-sverige-okar/

Sedan 1975 rekommenderas endast riskgrupper att vaccinera sig. De allra flesta som insjuknar i tuberkulos i Sverige idag (2015) har bakgrund i länder där tuberkulos fortfarande är vanligt förekommande. Wikipedia

I Sverige har tuberkulos efter en stadig nedgång sakta ökat från 2003. Trots det får Sverige betraktas som ett lågincidensland med 684 rapporterade fall av aktiv tuberkulos år 2014, varav 19 barn 0-9 år. De flesta fall i Sverige utgörs av invandrare från högincidensländer och år 2014 var 92 % av rapporterade fall av aktiv tuberkulos födda utomlands. En liten andel är reaktivering av latent tuberkulos hos äldre svenskar som smittades under första halvan av 1900-talet. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1447

Fortsatt ökning under 2015 enligt Folkhälsomyndigheten ”Jämfört med 2014 så har antalet fall av tuberkulos som rapporterats i Sverige ökat med 22 % under 2015.” http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/tuberkulos/

I den utrikes födda befolkningen ökade antalet nya tuberkulosfall med ursprung från Afrika med 30% från 135 (227 per 100 000 invånare) under 2003 till 244 (296 per 100 000 invånare) under 2008. Över hälften av dessa kom från Somalia, 79 patienter (564 per 100 000) under 2003 och 150 (695 per 100 000) under 2008. Ökat antal fall noterades även från flera länder i Asien och Latinamerika.

I diagrammet nedan kan du se att TB är 30 – 40 ggr vanligare i invandrar grupper än i bland personer födda i Sverige.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17348/tuberkulos-sverige-2003-2008.pdf

Om du vill vet vilka som är högriskländer för TB se https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/risklander-tb-enligt-who-rapport-2015.pdf

WHO vill att Sverige tar fram tbc-plan

Lågincidensländer, dit Sverige räknas, bör enligt WHO utarbeta en plan för att försäkra sig om att tillgång till adekvat vård och handläggning av tuberkulos finns i hela landet. Risken finns att kunskap om tuberkulosbehandling minskar då det numera är en ovanlig sjukdom här, trots ökningen vi ser. Enligt WHO bör också den epidemiologiska övervakningen skärpas så att länderna vet att de har kontroll på eventuell inhemsk smittspridning och att påbörjad behandling fullföljs.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram ett förslag till en nationell tuberkulosplan. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/mars/antalet-fall-av-tuberkulos-i-sverige-okar/

Måste vi då vänta på detta?

Tuberkulosen är en svår sjukdom som i första hand drabbar lungorna men den kan sätta sig varsomhelst i kroppen. Det är en knepig, långsamväxande bakterie, Mycobacterium tuberculosis som ligger bakom denna sjukdom. För att bota tuberkulos krävs det halvårsvis behandling av flera speciella antibiotika. De flesta får sjukdomen i lungorna och den är då farligare som smittspridare.

Hur är det då att få tuberkulos i Sverige?

Kunskapen om TB (tbc) är inte alltid den bästa i Sverige vilket följande visar.

Min fru fick TB trots att hon var vaccinerad. Hon var gravid och då är man känsligare för smitta, immunsystemet är nedsatt under graviditeten. Och att jag skriver detta är i första hand med tanke på gravida kollegor men även andra icke vaccinerade personer som kan smittas.

Så här gick det till: Smittotillfället var troligen under hösten 1994 då min fru var gravid med vårt första barn. Hon var på besök i sitt hemland Filippinerna. Ingen i hennes familj har eller hade haft TB. Ombord på en mindre lokal passagerarbåt var det det en man som hostade lite extra och detta kunde vara smittkällan. Det är det enda tillfälle vi kunde tänka oss då vi såg tillbaka på händelseförloppet.

Symtomen började troligtvis på våren 1995. Min fru fick höga feberattacker (ca 40 grader). Blev inlagd på Borås lasarett i flera veckor, de tog alla möjliga prover men inte TB-prov. Denna feberperiod tycktes gå över men i juni månad började en förhårdnad växa i ena bröstet. Barnmorskan trodde att det kunde vara en extra bröstkörtel som vuxit fram, inget att oroa sig för. Men förhårdnaden fortsatte och började bli röd. Vårdcentralen kontaktades och en antibiotikakur sattes in, hjälpte inte. Vi tog då själva kontakt med Borås lasarett under sensommaren (Innan försökte vi med Lidköpings sjukhus där vi hade hört att det fanns extra kunniga personer på detta men vi blev tvungna att vända oss till Borås, på ekonomiska grunder). Fick per tel reda på att de hade kunniga personer även där. Detta sista bud fick vi var på en fred fm. Vi åkte till akuten togs emot och en yngre manlig läkare undersökte min fru. Jag förstod snart att han inte kunde detta så jag frågade rakt på sak om han hade sett ett sådant fall tidigare. Han svarade nej. Vi fick höra att vi skulle bli kallade nästa vecka. Under helgen sprack bröstet på min fru och en illaluktande vätska rann fram. På måndagen for vi medsamma till Borås men vi fick höra att min fru kunde först bli undersökt på tisdagen då vi fick en tid. Tillbaks i Borås igen på tisdagen för undersökning och då blev det en omedelbar operation.

Det var en svår bakterieinfektion och det hade bildats en rejäl fistelgång. Bröstet ville inte läka trots den ena antibiotikakuren efter den andra under det kommande året. Till slut i juni månad året efter började en äldre manlig läkare fundera på om det kunde vara något tuberkulöst. Han tog bakterieprov och efter nästan 14 dagar visade provet en TB-infektion, av en bakteriestam som turligt nog var av det mildare slaget.

Då vidtog en antibiotikakur. Första månaden 4 stycken olika typer av antibiotika, sedan under fem månader 2 stycken olika antibiotika. Min fru hade under tiden ammat vår dotter och därför fick hon också antibiotikabehandling och med ständiga blodprov på vår lilla flicka för att se medicinpåverkan, det var en jobbig tid, Själv blev jag vaccinerad mot TB.

Med tanke på denna erfarenhet tar jag upp denna fråga för jag vill inte att någon gravid kollega ska behövas drabbas och inga andra heller. När TB sätter sig på ett annat ställe än lungorna så tog det ca ett år innan rätt diagnos kunde ställas.

När personer från högriskområden stoppas in i våra klasser så blir även det en fråga om säkerheten för skolans personal.

En första åtgärd borde kanske vara att vaccinera personalen.

Finns det några tankar kring detta hos skolledning och övriga ansvariga? 

Svar från skolsyster

Hej Rutger

Jag har läst din bifogade information och tänkte återkoppla till dig med den senaste forskningen och statistiken kring TB utifrån den medicinska kunskapen jag har.

Förekomst:

Värst drabbat för tuberkulos är Subsahara och Sydostasien, även Grönland ligger i klass med de afrikanska länderna. Sverige är allra minst drabbat. Infödda i Sverige har under många år varit på kraftig nergång för tuberkulos och en del av anledningarna är förbättrade levnadsförhållanden samt att tillgången till läkemedel och vaccin blev bättre efter 2:a världskriget.

Det är oftare unga vuxna och tonåringar som insjuknar och det är viktigt att nå dessa målgrupper med hälsoundersökning. Då många/flertalet som kommer till Sverige är ensamkommande innebär detta att dessa alltid undersöks av hälso-och sjukvården. (det är frivilligt med sjukvårdsbesök för ex. familjer som flyttar hit eller anhöriginvandring). För de som undersöks av sjukvården tas det även prover för tuberkulos, är man minsta osäker på provsvaret görs röntgen och många vaccineras med BCG. Detta vaccin upphörde allmänt 1975 och vaccination i åk 8 upphörde 1986.

Skyddet mot tuberkulos är mellan 0-80%, beroende på geografisk lokalisation, prevalens, ålder samt att skyddseffekten avtar med stigande ålder. Att revaccinera (som var en av dina frågor) finns det inget vetenskapligt bevis för då immunreaktionen redan är etablerad i kroppen.

Det finns inget alarmerande med den informationen jag är uppdaterad med.

Hoppas du känner dig något lugnare med ovan info.

Svar från Rutger

Tack för ditt svar.

Känns bra att alla ensamkommande testas. Det är ju ca 20 % av alla som kom förra året men sedan är det ca 130000 kvar. Tolkar jag dig rätt så testas alla som kommer i kontakt med sjukvården. Det känns också bra. Men det blir ju en del som inte testas. Vi får hoppas att inte allt för många av dessa för smitta vidare. Du skrev om revaccinering, det var inte min fråga. Frågan var om att vaccinera personal, en del äldre har ju fått vaccin men utgår vi från att vaccination i åk 8 upphörde 1986 så innebär det att alla som är under 45 år, vilket kanske är hälften av lärarna, så har de inte fått vaccin. Det var dessa jag i första hand tänkte på.

Tack o hälsningar

Rutger