Dagens Bild - 21 mars  2016

Ett soltorn i Spanien. Se http://www.fa21.se/gd_arkiv/2_13/globalt.htm

Nu byggs världen största soltorn i Negevöknen av Israel.
Se http://israelidag.se/israel-bygger-varldens-hogsta-soltorn-i-negevoknen/

”Ett 240 meter högt soltorn håller just nu på att byggas av israeliska Megalim Solar Power och när det står färdigt ska det generera upp till 121 megawatt vilket ungefär täcker 1% av Israels energikonsumtion. Om allt går vägen står det klart för användning 2017. Israels plan är att ungefär 10% av landets energibehov skall täckas av förnybara energikällor 2020.

Den största delen solenergi produceras med hjälp av solcellspaneler som i princip kan installeras var som helst, soltorn däremot är storskaliga projekt där man koncentrerar den solenergi som genereras av tusentals speglar som reflekterar solens strålar.

Asalim soltorn i Negevöknen omges av 50000 datastyrda speglar som är större än de som tidigare använts och styrs genom ett Wifi-nätverk istället för kablar vilket förväntas minsta produktionskostnaderna. Speglarna spårar solens gång över himlen och koncentrerar solljuset till en form av panna på tornets topp. Med hjälp av den höga temperatur och det höga tryck som uppstår genererar en ångturbin tillräckligt med elektricitet för att försörja 120000 hem med ren energi året runt. Totalt leder det till en besparing av 110000 CO2 utsläpp per år.”