Dagens Bild - 17 mars  2016

Photo © Nguyen Van Truong/Fauna & Flora International

http://news.mongabay.com/2016/03/hope-for-monkey-on-brink-of-extinction-new-population-found-in-vietnam/

Denna hotade apa i Sydostasien kanske inte är så hotad längre. Nyligen fann man ytterligare en population i Vietnam på 500 individer. Tidigare räknade man med att det fanns ca 800 – 1000 st. Nu gäller det bara att skydda denna art. Det är jakten som är farligast för denna art.