Dagens Bild - 8 mars  2016

Forskning från Australien som ställer allt över ända när det gäller motståndet mot att äta nötkött. Kornas metanutsläpp/metanrapande är överdrivet med 24 % enligt denna forskning som pågått i åtta år.
http://www.abc.net.au/news/2015-12-14/impact-of-cattle-on-methane-emissions-downgraded/7027088 http://www.publish.csiro.au/?paper=AN15365

Om vi går enligt IPCC: Korna andas ut ca 90 Tg (terragram per år) Metanhalten i atmosfären ökar med ca 6 – 14 Tg per år vilket motsvarar ca 5 -10 ppb per år (s 506, 507 i IPCC:s tekniska rapport från WGI, vissa år kan det även vara negativt.)

Atmosfärens kemiska reaktioner med i första hand hydroxylradikaler OH i troposfären o stratosfären men även lite klor tar bort metan. OH är atmosfärens städgumma kan man säga.

Mer om metanet http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/#global_growth

Idisslarnas totala bidrag till metan emmisionerna. År 2001 till 2010 ökade atmosfärens halt med 28,82/10= 2,88 ppb per år. Av detta kommer 16 % från idisslare, 0,46 ppb från idisslare omräknat till ppm CO2e. 0,46 ppb = 0,00046 ppm x 24 = 0,011 ppm CO2e. Då vissa år har högre emmisioner kanske vi får räkna med 4 -5 ppb och då kommer vi upp i 0,019 ppm CO2e

Nu får alltså IPCC räkna om det hela. Kanske är det de tropiska insekterna som fiser ut mer än beräknat.

Hur många kor finns det i världen? 1 till 1,5 miljard troligen, inget vet riktigt. Mest kor finns det i Indien.

Nu vet du varför det är trafikstockningar i Indien!!

Många kor smugglas varje dag till Bangladesh ”At least 60,000 cows used to be smuggled into Bangladesh every day at various points along the 4,096.7-km long border, although there is no real way to corroborate those figures”.
https://www.change.org/p/cattle-smuggling-from-west-bengal-to-bangladesh-across-indo-bangla-border-is-taking-new-routes-and-stop-cattle-smuggling-from-west-bengal-to-bangladesh-across-indo-bangla-border


Muslimerna i grannlandet får billigt nötkött. Men myndigheterna gillar det inte. http://www.ibtimes.co.in/cattle-smuggling-comes-down-drastically-along-india-bangladesh-border-657033