Dagens Bild - 22 februari  2016

Urban Heat Island (UHI) i Kalifornien. Städernas och befolkningens storlek har betydelse för temperaturökningen. Håller på med att sammanställa en del tanker kring detta som jag hoppas bli klar med tills i morgon. Sedan har vi också de olika revideringarna av tidigare temperaturmätningar. Ett exempel nedan när det gäller USA: temperatur. 1999 och 2007

Märker du någon skillnad?